Peckas Naturodlingar AB – marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion – meddelar idag att bolaget erhåller företagsstöd om 3 MSEK från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet avser nybyggnation av ett akvaponiväxthus för odling av tomater, det vill säga bolagets tredje växthus.

– Tillsammans med våra aktieägare har vi gjort stora investeringar i vårt nybyggda tredje växthus utrustat med toppmodernt klimat styrsystem, LED Belysning, Peckas Naturodlingars nyutvecklade biobäddar, som nu ger oss en 50 procent högre produktionskapacitet till lägre produktionskostnad. Vi vill tacka Länsstyrelsen Västernorrland för deras stöd i detta projekt som kommer att bidra till både miljön och människor, säger Peckas Naturodlingar VD Elena Petukhovskaya.

Syftet med företagsstödet är att bidra till de investeringar som görs i Peckas Naturodlingars tredje växthus. Stödet kommer att hjälpa till att täcka investeringar som görs för att öka produktionen av de lokala hållbara tomaterna producerade i ett slutet kretslopp. Stödet från landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För mer information, vänligen kontakta:

Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbåge. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Peckas Naturodlingar är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 07 februari 2020.

Documents & links