Agtira Complete i Östersund

En av världens första anläggningar som samproducerar lax och grönsaker i urban miljö byggs i Östersund. Anläggningen, som är på cirka 1 200 kvadratmeter kommer att leverera cirka 85 ton gurka, 11 ton tomater, 40 000 krukor örter samt 10 ton atlantlax årligen.

Från och med december -22, beräknas anläggningen vara i drift och då kommer ICA Maxis kunder  att kunna köpa HÄRODLADE livsmedel utan kemiska bekämpningsmedel och utan transporter.
Agtira uppför och driftar anläggningen i 15 år samtidigt som ICA Maxi Östersund förbinder sig att köpa de livsmedel som anläggningen producerar.

Anläggningen kommer att behöva cirka 2 heltidsanställda, odlingen kommer samtidigt att övervakas av Agtiras artificiella och intelligenta AI-system, PICS, som styrs från datorer i Härnösand.

Den organiska näringen från fiskodlingen ger näring till grönsaksodlingen. Inga kemiska bekämpningsmedel, inga transporter och en minimering av vattenåtgången. Vi sparar ca 95% av vattnet i jämförelse med traditionell odling.

Världens utmaningar

Intresset för Agtiras produkter och tjänster har ökat väsentligt, både nationellt och internationellt. Framtidens livsmedelsförsörjning är en av de största utmaningarna som världen står inför. Vattenbrist, användandet av kemiska bekämpningsmedel och långa transporter är andra utmaningar.

Agtira-fakta

Agtira, med huvudkontor i Härnösand, erbjuder idag livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss avtalsslängd till på förhand fastställda priser. 

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet av transporter och att svinnet minskar.

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Från och med Q4 2022 kommer Agtiras handelsplats att vara Nasdaq First North Growth Market.