2021-06-21

Modern teknik i harmoni med naturliga kretslopp

Odlingssystem på butikstak i stor stad

Kan ett företag från lilla Härnösand verkligen bidra till att lösa stora världsproblem? 
Utan tvekan, menar bolagets vd Mattias Gemborg.  
– Detta är bara början. Våra system kommer att spela en viktig roll i omställningen av den globala livsmedelsproduktionen, säger bolagets vd Mattias i samband med att Peckas Naturodlingar byter namn till Agtira.  

Under 2021 har Agtira tagit stora kliv i utvecklingen av verksamheten vars huvudfokus inte längre ligger på produktion utan försäljning av odlingssystem för urbana miljöer. 

Utveckling i fokus
– Vi har i denna fas sålt ut produktionen för att i stället fokusera på själva systemen och fortsatt utveckling av dessa.Produktionen var vårt sätt att lära oss detta under de första åren. Så man skulle kunna säga att det ur forskning och utveckling kommer ut biprodukter i form av fiskar och grönsaker, säger vd:n Mattias Gemborg.
I samband med omställningen har Agtira även ställt om bolaget inifrån och satsat på att rekrytera spetskompetens till en särskild avdelning för forskning och utveckling.  
– Agtira har en oerhört kompetent utvecklingsavdelning, där medarbetarna verkligen brinner för att ta företaget vidare, säger Mattias Gemborg. 

Brist på areal
Det är ingen hemlighet att bristen på odlingsbar mark är ett av de stora problemen inom den globala livsmedelsproduktionen. Samtidigt pågår kraftiga omvälvningar på marknaden i allmänhet och inom urban farming i synnerhet. Små inomhussystem installeras, odlingar poppar upp på hustak och inne i restauranger odlas det grödor av olika slag. Andra tänkbara ytor kan till exempel vara gamla industrilokaler eller parkeringsplatser som byggs på med ytterligare en våning.
– Fler och fler människor flyttar in till stadsområden samtidigt som världens befolkning ökar totalt sett. Det finns helt enkelt begränsat med jordbruksytor att använda sig av på planeten, vilket gör att vi måste hitta andra metoder, säger Mattias Gemborg.  
Mot bakgrund av detta finns det, menar Mattias, ingen annan lösning än att livsmedel börjar produceras även inne i städerna. 

Spännande spelplan
– Jag är helt övertygad om att den del av produktionen som går att flytta in till stan också kommer att flytta in till stan. Detta är en väldigt spännande spelplan som vi tror att Agtira kan bli en tung pjäs på.
Ingen näring eller vatten går till spillo i det unika samspelet mellan modern teknik och naturliga kretslopp som Agtiras system bildar. 
– Vi har tagit ett naturligt kretslopp och industrialiserat det med hjälp av modern teknik. Få saker i världen är så avancerade som ett naturligt kretslopp, vilket gör att det krävs modern teknik för att kunna göra det. Jag tror dessutom att Sverige ligger i framkant rent generellt när det handlar om att ta till sig ny teknik och att göra det med stor vilja och engagemang, säger Mattias och får medhåll av sin kollega Daniel Juhlin, som är Forsknings- och Utvecklingschef på Agtira. 

Tekniska innovationer
Precis som Mattias ser han teknisk utveckling som en nyckel i arbetet med hållbar livsmedelsproduktion.  
– Över alla områden ser vi tekniska landvinningar. Inte bara självkörande bilar utan även traktortillverkare som på senare tid har lanserat autonoma traktorer som kan jobba på fälten utan förare. Inom tillverkningsindustrin har robotar varit vanliga i många år och med hjälp av bildanalys och andra sensorer sätter de nu sin prägel även på jordbruket, säger Daniel och tar som exempel obemannade mjölkningsrobotar till vilka korna går själva när det är dags att mjölka. 
– Även inom Agtira jobbar vi för fullt med framtidens teknik. Vi utvecklar Artificiell Intelligens som ska styra våra system. Agtira har också flera spännande innovationer under utveckling och tanken är att dessa ska förenkla och säkerställa hög produktionskvalitet i våra system, avslutar Daniel Juhlin.

Hållbara proteiner
Förutom inomhussystem för grönsaksproduktion generar bolagets verksamhet, genom fiskodlingen, även produktion av hållbara proteiner. 
– Alla är överens om att det fiske som bedrivs i våra hav inte är hållbart. Vi vet också att den odling av fisk som sker i kassar i havet bidrar till övergödning. Samtidigt behöver en stor del av proteinintaget bli växtbaserat eller på annat sätt hållbart producerat och i den omställningen kommer våra system att bli viktiga. 
Agtira producerar protein i ett helt cirkulärt system som inte har någon påverkan på närmiljön och som dessutom inte kräver någon transport utan äger rum i urban miljö. 
– Det är det jag tycker är så unikt och otroligt häftigt med våra system. Men vi är inte färdiga här, detta är bara början. Kolhydrater eller växtbaserade proteiner blir kanske nästa steg, säger Mattias Gemborg.