2022-12-09

Agtira tecknar avsiktsförklaring med Minnesund Näringspark om etablering på den norska grönsaksmarknaden

Agtira-minnesund

Food tech-företaget Agtira AB är på väg mot ett viktigt avtal på den norska marknaden. Det är Agtira och Minnesund Näringspark AS som nu har tecknat en avsiktsförklaring, som innebär att Agtira ska bygga och drifta ett av sina växthussystem i Minnesund, några mil nordost om Oslo.

”Det här är ännu ett viktigt steg för Agtira. Vi har nu en tänkt placering för växthuset och en kund som är villig att bära kostnaderna för investeringen”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

I höstas meddelade Agtira att företaget för första gången var på väg mot sin första etablering utomlands, i Norge. Diskussionerna har sen dess tagit några steg framåt och nu står det klart att denna etablering kan komma att ske i Minnesund, i Eidsvoll kommun, vid södra änden av Norges största sjö, Mjösa.

Ännu så länge handlar det om en avsiktsförklaring, ett LOI (Letter of Intent), med Minnesund Näringspark AS. Tanken är att de fortsatta förhandlingarna ska leda fram till ett bindande avtal under det första halvåret 2023.

Avsikten är att Agtira därefter ska starta en omfattande produktion av gurka i Minnesund, som sen marknadsförs och distribueras av en norsk aktör inom frukt- och grönsaksbranschen.

”Agtira kommer att fortsätta att fokusera på det vi är bäst på, att utveckla teknologi och system för odling samt bygga växthus och sen ansvara för odlingen ända fram till skörd”, betonar Christer Edblad.

Han är glad åt Agtira nu har ett tänkt markområde där växthuset ska kunna byggas och att man också har en finansiär som är beredd att lösa finansieringen

Marknaden för frukt och grönt i Norge regleras med importförbud en stor del av året.

”Det gör Agtiras teknologier extra intressanta, eftersom de innebär att vi skördar färska grönsaker varje dag, oavsett om det är januari eller augusti”, kommenterar Christer Edblad.

”Vi är mycket glada över den här etableringen av en så stor och bra anläggning för livsmedelsproduktion i samarbete med starka och seriösa aktörer”, kommenterar Amund Sandhoilt, vd för Minnesund Näringspark AS.

”Den här satsningen kommer att stärka Minnesund som ett lokalt nav och nationellt centrum för livsmedel. Tillsammans med Agtira kommer vi att etablera nya jobb och verksamheter i denna del av Eidsvolls kommun”, tillägger han.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, vVD Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Ole Røttereng, ledamot i styrelsen för Minnesund Näringspark AS

Telefon: +47 915 16 555, e-post: ole.rottereng@3br.no