2023-01-05

Markavtal tar Agtira ett stort steg närmare Umeå

3D city 1-3

Food tech-bolaget Agtira har tecknat ett markanvisningsavtal med Umeå kommun om en industritomt på Östra Ersboda. Här planerar Agtira att bygga en av sina unika anläggningar för inomhusodling av grönsaker för den lokala marknaden. 

Vi ser fram emot att etablera oss i Umeå. Vi har letat mark en tid, och Östra Ersboda är perfekt för oss ur både ett miljö- och logistikperspektiv, säger Pontus Lamberg”, chief operating officer på Agtira.

Härnösandbaserade Agtira bygger och driver toppmoderna system för grönsaksodlingar som drivs året runt. I dagsläget finns företagets lösningar i drift i Härnösand, Sundsvall, Östersund och Skellefteå. Nu kan Umeå bli nästa ort i bolagets fortsatta expansion.

Marken på Östra Ersboda uppfyller bolagets krav inom bland annat miljö- och logistikområdet. Tillgänglig fjärrvärme och väl utbyggd logistik gör platsen mycket strategisk.

”För att odla behöver vi mark, och även om Agtiras odlingar tar lite yta i anspråk, jämfört med konventionella odlingar, så är platsen en grundförutsättning. Vi är väldigt glada att vi nu kommit så här långt i vår etableringsprocess”, säger Pontus Lamberg.

Plats för fullstort Agtira-växthus

Den aktuella marken har plats för ett fullstort Agtira-växthus. Satsningen kan jämföras med Agtiras kommande anläggning i Haninge, som kommer att göra en av Sveriges största matvarubutiker självförsörjande på gurka.

I augusti 2022 tecknade Agtira en avsiktsförklaring (LOI) med Coop Nord om att etablera en stadsodling i Umeå, som ska kunna förse Coops Umeå-butiker med härodlad gurka.

Markanvisningsavtalet med Umeå kommun innebär att båda dessa planer nu tar kliv framåt. Avtalet som tecknats innebär att Agtira AB har ensamrätt att förhandla med kommunen om köp och exploatering av marken under en bestämd tid.

Bra samarbete med kommunen

Målet är att det ska bli en snabb process; i Östersund togs första spadtaget i maj 2022, en anläggning där de första gurkorna planterades i december och snart är färdiga för skörd.

Pontus Lamberg ser fram emot nästa steg i Agtiras expansion:

”Vi vet att Umeå kommun satsar hårt på hållbarhet och miljö, och vi är glada att få chansen att bidra genom modern och klimatsmart livsmedelsproduktion. Vi har fått bra hjälp av kommunen i processen, och känner verkligen att vi har lokalsamhället med oss i den här etableringen”, säger han.

Agtiras odlingsmetod innebär en 95-procentig vattenbesparing jämfört med konventionell odling, och transporterna hålls till ett absolut minimum.

Dessutom bidrar härodlade grönsaker till att höja den svenska självförsörjandegraden, något som är extra viktigt när såväl klimatförändringar som politiska oroligheter påverkar livsmedelsproduktion och transportkedjor i Europa.