Investerare

Styrelsen

Ludvig Nauckhoff

Ludvig Nauckhoff

Ordförande

Ludvig är född 1971 och har en magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet. Tidigare erfarenheter bl a som VD för Goodyear Dunlop Tires i Norden och Baltikum samt befattningar inom bl.a Unilever och Nike. Idag verksam inom styrelsearbete och rådgivare samt investeringar i onoterade bolag och fastigheter.

Styrelseledamot sedan 2021.

Ekonomie magisterexamen, Stockholms Universitet.

Ludvig är sedan januari 2018 verksam som styrelseledamot, investerare och affärsutvecklare. Han har tidigare arbetat i olika roller på Nike, Unilever och även Goodyear, där han var VD för den nordiska och baltiska verksamheten från 2012.

Pågående uppdrag:
• Styrelseordförande i 2D fab AB
• Styrelseordförande i Realbridge AB
• Styrelseordförande i Healthcare Logistics Sweden AB
• Styrelseledamot i Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Innehav: 4 000 B-aktier (via bolag)

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Henrik Samuelson

Ledamot

Henrik Samuelson är VD för Santa Maria samt Europachef för den finska livsmedelskoncernen Paulig. Han har över 20 års erfarenhet från dagligvarubranschen i ledande roller hos bland annat Orkla, Lindt & Sprüngli samt Unilever. Henrik Samuelson är även ordförande i branschorganisationen DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund.

Styrelseledamot sedan 2022.

Pågående styrelseuppdrag:
• ClearOn, Styrelseledamot
• Softtube, Styrelseledamot

Innehav: 0

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Stig Svedberg

Ledamot

Stig har 40 års erfarenhet som entreprenör och företagare med utbildning inom bygg. Han är idag ägare och VD i ett flertal företag inom fastighets- och byggbranschen. Han har bland annat varit styrelseledamot i börsnoterade Amasten.

Innehav i Agtira: 1 654 102 B-aktier privat och genom bolag

Pågående uppdrag:
VD och styrelseledamot Tvättbjörnen Holding AB som är koncernmoder i en koncern med 16 bolag
Tvättbjörnen Förvaltning 1 AB
Tvättbjörnen Gävle 1 AB
Tvättbjörnen Umeå 1 AB
Tvättbjörnen Gävlesund 1 AB

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Mattias Byström

Ledamot

Mattias är utbildad i ekonomi vid Umeå universitet och har en bakgrund som utvecklingschef och VD för Logosol AB. Han är I dagsläget styrelseordförande för Logosol. Han har gedigen kunskap inom affärsutveckling, marknadskommunikation och teknisk produktutveckling.

Innehav i Agtira: 28 573 B-aktier privat och genom bolag

Pågående uppdrag:
Styrelseordförande Logosol AB
Styrelseledamot Blixtfokus Komminikationsbyrå AB
Styrelseledamot Priono Aktiebolag
Styrelseledamot Byström form AB
Styrelseledamot Hajkusten AB
Styrelseledamot Logosol förvaltning AB
Styrelseledamot Näringsliv i Härnösand Ekonomisk förening

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Mattias Gemborg

Ledamot

Mattias innehar en kandidatexamen i industriell ekonomi med inrikning mot kemi- och bioteknik från Chalmers tekniska högskola. Han har varit verksam i livsmedelsbranschen i 15 år där han startat och drivit flera företag och bland annat varit ICA-handlare. Mattias har sedan 2020 varit VD för Agtira.

Innehav i Agtira: 7 800 B-aktier, 25 000 teckningsoptioner serie T02

Pågående uppdrag:
Styrelsesuppleant i Ocklinds livs AB
Vd i Agtira Ab
Styrelsesuppleant i Gott & sånt i Åre Station AB
Styrelsesuppleant i Peckas Solutions AB
Styrelseledamot i Lounge I Åre AB
Vice VD i Gashäng AB
Styrelseledamot i Gemborg Invest AB
Styrelseledamot och Vd I Nordic pods AB
Styrelsesuppleant i Peckas naturodlingar fastigheter AB
Styrelseledamot och Vd i SFD restauranger AB

Oberoende I förhållande till Bolaget och dess ledning: Nej

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Ledande befattningshavare

Erik Jonuks

Chief Executive Officer

VD sedan september 2023.

Erik Jonuks är utbildad agronom och har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med affärsutveckling i tillväxtbolag samt ägt och drivit ett flertal bolag i olika branscher. Han kommer senast från rollen som vd på Ekobot, ett bolag som han även har varit med och introducerat på Nasdaq First North.

Christer Edblad

Chief Financial Officer

Ekonomichef i bolaget sedan 2022.

Född: 1979.

Innehav i Bolaget: 1400 aktier.

Utbildning och erfarenhet: Christer är utbildad till civilekonom vid Stockholms universitet. Han arbetade tidigare som Finance Director på Mondi Dynäs, ett företag inom pappers- och förpackningsindustrin som ägs av den börsnoterade koncernen Mondi Group.