2022-09-16

Agtira tecknar avsiktsförklaring med norsk grossist om samarbete på den norska grönsaksmarknaden

agtira-gurka

Food tech-företaget Agtira är på väg mot ytterligare ett genombrott. En etablering på den norska marknaden är på gång sedan Agtira och en norsk grossist tecknat en avsiktsförklaring, som innebär att Agtiras unika växthusteknologier kommer att användas även i Norge.

”Det här är ett stort steg för Agtira, det första avtalet vi tecknar med en partner utanför Sverige. Vi är mycket glada och stolta över att ha kommit så här långt”, kommenterar Pontus Lamberg, COO, Chief Operating Officer på Agtira.

Ännu så länge handlar det om en avsiktsförklaring, ett LOI (Letter of Intent), med den norska grossisten, men tanken från bägge parter är att man efter fortsatta förhandlingar ska komma fram till ett bindande avtal.

Företaget ifråga är en rikstäckande aktör inom frukt- och grönsaksbranschen i Norge som gärna vill komma över tekniken bakom Agtiras omtalade system med att odla olika grönsaker i växthus.

Pontus Lamberg, COO Agtira

”Marknaden för frukt och grönt i Norge regleras med importförbud en stor del av året, vilket givetvis gör Agtiras teknologier extra intressanta, eftersom de innebär att det växer året runt och det går att skörda fortlöpande, oavsett om det är januari eller augusti”, kommenterar Pontus Lamberg.

Avsikten är inte att Agtira ska börja marknadsföra och sälja grönsaker i Norge, betonar han.

”Nej, vi fortsätter att fokusera på det vi är bäst på, att utveckla teknologi och system för akvaponi och odling.”

Några mer konkreta uppgifter om hur samarbetet med det norska företaget är tänkt att fungera kan inte Pontus Lamberg ge idag.

”Norge är en reglerad marknad med få aktörer, därför kan vi i det här läget inte berätta mer. Men det är en aktör vi tror mycket på och en som kommer vara viktig för vår kommande tillväxtresa i Norge”.

Agtiras FoU-avdelning har sedan tidigare bland annat utvecklat PICS, Agtira Intelligent Control Systems, ett världsunikt styrsystem. Med hjälp av AI, Artificiell Intelligens, kan man optimera tillväxt, kvalitet och kontrollera det som odlas i växthuset. PICS ger dessutom information som det mänskliga ögat inte kan se. Via strategiskt placerade sensorer kan all data analyseras med stor precision. Omvänt kan man också styra produktionen av grönsaker efter butikernas behov, så att svinn kan undvikas.

Agtiras forskningsavdelning har även sökt patent som gäller innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system.

Företaget sökte så sent som i våras patent för en flytande växtnäring som framställs av växtavfall och fiskslam. Det är en blandning som innebär att växtavfall och fiskslam som bildas vid den akvaponiska odlingen kan tas omhand, samtidigt som man minimerar behovet att ta in näringsämnen utifrån. 

”Allt fler i branschen börjar inse att Agtira är ensamt om dessa viktiga odlingsteknologier för framgångsrika stadsodlingar, och därför är det många som kontaktar oss om samarbete”, kommenterar Pontus Lamberg.

“Detta LOI bekräftar att det även finns ett internationellt intresse för våra teknologier. Agtira vill ju på sikt gärna expandera utanför Sverige; Norden, Europa och världen. En etablering i Norge skulle vara ett naturligt steg för oss”, avslutar han.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Lamberg, COO Agtira
Telefon: 070 415 00 47, e-mail: pontus.lamberg@agtira.com