2021-11-08

Ännu en framgång för Agtiras unika system med butiksodlade grönsaker

ICA-Maxi-Skelleftea

Agtira AB har tecknat ett avtal om att leverera en Agtira InStore-anläggning till ICA Maxi Skellefteå värt 3,8 mkr över sju år. Enligt avtalet kommer Agtira att förse ICA Maxi i Skellefteå med stora mängder gurka som produceras på plats inne i affären.

Framtidens sätt att producera livsmedel

Så sent som den 1 oktober signerades ett avtal med ICA Fastigheter och ICA Maxi i Östersund om en stor Agtira Complete-anläggning. Nu har alltså ännu en stor livsmedelsaffär valt att samarbeta med Agtira.

“Detta är ännu en framgång för Agtira AB. Det här bekräftar att allt fler livsmedelshandlare inser det stora värdet för både kunder, för klimatet och för dem själva att kunna erbjuda grönsaker som produceras inne i affären”, kommenterar Mattias Gemborg, vd för Agtira.

“Vi är mycket glada över att kunna teckna det här avtalet med Agtira. Det här är framtidens sätt att producera livsmedel. Mer lokalproducerat än så här går inte att få; gurkorna plockas i växthuset på morgonen och vi säljer dom till konsument på eftermiddagen. Och utan några transporter!”, säger Åke Persson som är ICA-handlare på ICA Maxi i Skellefteå.

Anläggningen kommer att uppföras på våning två i “entrétornet”, en yta som de allra flesta ICA Maxibutiker har men inte nyttjar. På ytan kommer en vertikalodling av gurka installeras och producera gurka året om till butiken. Vidare kommer butiken få laxfilé levererat varje år, fisk som samtidigt har gett upphov till växtnäring.

Enligt planerna skall systemet installeras till våren och under andra kvartalet 2022 kommer produktionen att starta, i Agtiras regi.

Avtalet, som sträcker sig över sju år, har ett ordervärde på 3,8 mkr. ICA Maxi Skellefteå förbinder sig att köpa den mängd gurka som Agtira producerar i systemet samt en avtalad volym laxfilé.

“Vi börjar nu med en InStore och om det faller väl ut kan ett större system bli intressant framöver. Målet för oss på ICA Maxi är att på sikt stegvis utöka produktionen av grönsaker på en större yta, med bland annat olika örter och kryddor, så att vi långsiktigt kan bli helt självförsörjande på så många produkter som möjligt, ett eget fullskaligt kretslopp inne i vår egen butik”, säger Åke Persson.

“Vi räknar givetvis med att erfarenheterna av vår anläggning kommer att vara så goda att ICA Maxi i Skellefteå vill förlänga efter de första sju åren, alternativt uppgradera till en större anläggning redan tidigare, vilket de kan enligt avtalet”, kommenterar Mattias Gemborg.

Agtiras koncept InStore är det första som erbjuder odling av gurka inomhus direkt i butik. Tekniken bygger på erfarenheterna från företagets befintliga anläggning i Härnösand, men har anpassats till så kallad semi-akvaponi, där fisken odlas på distans.

“Det innebär att alla fördelar finns kvar, med en hållbart framtagen organisk näring från fisk och en mycket låg vattenförbrukning – och helt utan bekämpningsmedel. Grönsakerna växer i biobäddar, och det är därför som vi kallar det för “semi-akvaponiskt”, förklarar Mattias Gemborg.

Systemet övervakas och styrs av Agtiras egen mjukvara, kallad PICS.

“Tack vare mjukvaran kan vi optimera output och vi kan prognosticera skördar och optimera planering. Framtidens odling styrs av artificiell intelligens. Vi har en unik kompetens när det gäller akvaponisk odling och kan leverera ett färdigt system med minimal miljöpåverkan – och med stor driftsäkerhet. Vi är de första på marknaden som har ett helhetskoncept, där vi erbjuder anläggning, mjukvara och support för gurkodling inomhus”, säger Mattias Gemborg.

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702-654400, e-post: mattias.gemborg@agtira.com

Åke Persson, ICA-handlare ICA Maxi Skellefteå
Telefon: 0910-438901, e-post: ake.persson@maxi.ica.se