2022-02-07

Agtiras andra patentansökan inlämnad

agtira-140

Food tech-företaget Agtira AB i Härnösand har lämnat in sin andra patentansökan.

Företaget har utvecklat en flytande växtnäring som framställs av växtavfall och fiskslam. Det är en blandning som innebär att växtavfall och fiskslam som bildas vid den akvaponiska odlingen kan tas omhand, samtidigt som man minimerar behovet att ta in näringsämnen utifrån. 

Agtira betraktar detta patent som mycket viktigt för det fortsatta arbetet med att anlägga växthusodlingar i anslutning till stormarknader över hela Sverige.

Råvarorna för att framställa växtnäringen är i huvudsak växtavfall (gröna blad, stjälkar) och slam (exkrementer från fiskodlingen).Växtsaften utvinns genom kallpressning av växtavfall samt fermentering, ensilering och filtrering. Hur processen går till beskrivs mer detaljerat i Agtiras patentansökan.

Agtira började 2021 marknadsföra tre olika system, som innebär att man bygger upp växthus i eller intill stora livsmedelsbutiker i köpcentra. Där inne kommer vertikalodlade gurkor, örter och – om kunden så önskar – även fisk att odlas.

Näringslösningen som man nu patentsökt är i första hand tänkt att användas i Agtiras Complete-system, dvs anläggningar där man odlar både fisk och grönsaker inom samma system. Genom att återanvända de näringsämnen som finns i växtavfallet kan man kompensera för näringsämnen som fiskslammet har låga halter av, till exempel kalium.

Genom att justera proportionerna av fiskslam och växtsaft får man exakt de näringslösningar som passar bäst för de aktuella växterna. Näringslösningen kan användas som den är, utan att man tillsätter konstgödning, men om den behöver göras mer koncentrerad kan extra organiska eller oorganiska gödningsmedel tillsättas till lösningen.

”Den här näringslösningen är en viktig pusselbit för att driva ett akvaponiskt odlingssystem med fisk och fruktbärande grönsaker på det sätt vi gör, med ett minimalt inflöde av näringsämnen utifrån. Utformningen av våra system gör att man kan använda näringslösningen i odlingsvattnet för att gynna växternas produktion utan att påverka fisken”, kommenterar Daniel Juhlin, forskningschef på Agtira.

”Ett av målen med våra odlingar är att det ska vara slutna system, med så låga utsläpp som möjligt. Det här är ett viktigt steg i vårt utvecklingsarbete, samtidigt som vi minimerar mängden näringsämnen utifrån”, tillägger han

Den patentsökta lösningen har därmed både fördelar för miljön och för ekonomin.

Den kommer som sagt i första hand användas i Complete-anläggningar med både fisk- och grönsaksodling. Om det sen visar sig vara praktiskt möjligt, med tanke på avstånden, är det möjligt att även andra Agtira-anläggningar kan komma att förses med samma näringslösning. Det kan t ex gälla den InStore-anläggning som just nu byggs hos ICA Maxi i Birsta, utanför Sundsvall, eftersom Agtiras egen anläggning i Härnösand producerar både grönsaker och fisk, bara några mil från Birsta.

Detta är den andra patentansökan som Agtiras FoU-avdelning lämnat in. Det bygger på omfattande tester av utrustning och olika framställningsmetoder, försök med fermentation och lagringsstabilitet och även en mängd kemiska analyser av de olika testerna.

”De har gjort ett fantastiskt arbete, som nu kommer att hjälpa oss att förverkliga vår vision om att odla där kunderna finns, med minimal påverkan på miljön”, kommenterar Mattias Gemborg, vd på Agtira.

Han utesluter inte att företaget kommer att lämna in fler patentansökningar det kommande året.

”Vi har många spännande saker på gång”.

I december 2021 fick Agtira sin första patentansökan beviljad. Agtira har fått ett viktigt patent godkänt, länk. 

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: +46 (0)702 65 44 00, e-post: mattias.gemborg@agtira.com

Daniel Juhlin, forskningschef
Telefon: +46 (0)79 101 81 61, e-post: daniel.juhlin@agtira.com