2022-09-09

Agtira tecknar LOI med Hive Blockchain om att använda överskottsvärme från datacenter till grönsaksodling

Bikupa Datacentrer Boden

Food tech-företaget Agtira tar ännu ett steg i hållbarhetens tecken: Agtira har tecknat en avsiktsförklaring med företaget HIVE Blockchain Technologies svenska bolag Bikupa Datacenter, som driver ett datacenter i Boden.

Tanken är att Agtira ska använda överskottsvärme från datahallen till en kommande växthusetablering i Boden.

Företaget Hive Blockchain Technologies (HIVE), som är listat på Toronto, Frankfurt- och Nasdaq-börserna, har anläggningar i Kanada, Sverige och på Island. Hive har sedan starten fokuserat på att minska sin miljöpåverkan och har därför valt att etablera sina anläggningar i områden med tillgång till grön och förnybar energi. Där har man dessutom implementerat olika lösningar för att ta tillvara energiöverskott.

Det är av den anledningen som Agtira nu tecknat en avsiktsförklaring, ett LOI, med Hive inför en etablering i Boden. Hive äger nämligen Bikupa Datacenter, som där förvaltar driften av en stor dataanläggning.

”Vi har tecknat avsiktsförklaringen för att tillsammans jobba för en grönare industri, där värmeresurser från datahallen, som i dagsläget bara släpps ut, nu kan tas tillvara och vi får ytterligare en dimension i våra kretsloppsodlingar. Det kan även komma ha betydande positiv påverkan på lönsamheten”, förklarar Pontus Lamberg, COO på Agtira.

”Ser det som en kvalitetsstämpel”

Han ser det som mycket positivt att hållbarhetsföretaget Agtira nu går mot ett samarbete med Hive, som har en utpräglad ESG-strategi (Environmental, Social, Governmental), som passar Agtiras värderingar.

 ”Det är ett positivt tecken att internationella aktörer får upp ögonen för Agtira, jag ser det som en kvalitetsstämpel. Det här kan bli en unik kombination av företag som tillsammans gör något gott för miljön och invånarna i regionen”, säger Pontus Lamberg.

”Att samlokalisera vår livsmedelsproduktion med den här typen av verksamheter visar på en stark symbios mellan olika industrier. Det här kommer att underlätta vår framtida expansion, eftersom vi hela tiden söker nya innovativa och lönsamma lösningar”, tillägger han.

Frank Holmes, som är VD på Hive, instämmer:

”I Agtira har vi hittat en strategisk partner som delar en liknande vision och som kompletterar vår ESG-strategi och fokus på en cirkulär ekonomi. I det här fallet rör det sig om en helikopterhangar som återanvänds som datacenter. Vi använder förnybar energi från närliggande Bodens kraftverk och det är värmen som genereras från våra datorer som i sin tur kommer att värma Agtiras växthus”.

Johanna Thörnblad, VD på Bikupa Datacenter fortsätter:

“Under drygt ett år har vi varit i samtal med Bodens Utveckling om att hitta en bra samarbetspartner för att kunna ta tillvara den värme som vårt datacenter genererar. Nu är vi mycket nöjda med att ha skrivit på en avsiktsförklaring med Agtira, som vi ser som en seriös partner för ett sådant viktigt projekt som att kunna odla och sälja grönsaker året runt i norra Sverige”.

Planerar större växthus i Boden

Om förhandlingarna med Bikupa Datacenter leder till ett bindande avtal planerar Agtira att etablera ett större växthus i anslutning till datahallen, där man året om kan odla gurka, tomater – och på sikt kanske även lax.

Agtira har på senare tid blivit uppmärksammat för sin affärsidé med härodlat, dvs unika växthus som etableras i stadsmiljö, oftast i anslutning till olika köpcenter. Hos ICA Maxi i Sundsvall vertikalodlas till exempel stora mängder gurka, vägg i vägg med butiken. Samma sak är på väg att etableras i Skellefteå och i slutet av året kommer en stor anläggning invigas hos ICA Maxi i Östersund, där både gurka, tomater och lax kommer att odlas i ett och samma slutna system.

ICA Maxi Haninge, Sveriges största ICA-butik, står sen på tur och kommer att bli helt självförsörjande på gurka, tack vare Agtira.

Många fördelar med Agtiras stadsodlingar

Fördelarna med Agtiras hållbara vertikalodlingar av gurka är många; de bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.

Andra fördelar med härodlat är att transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med 95% och det sker inga utsläpp till naturen.

En annan viktig effekt är att svinnet minskar kraftigt, genom att de nyskördade grönsakerna når konsumenterna så snabbt efter skörden.

Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Johanna Thörnblad, VD Bikupa Datacenter AB
Telefon: 0034 678 712 414, e-post johanna@hiveblockchain.com

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Agtira AB.