2024-06-28

Agtira tecknar avtal om ny odlingsanläggning i Kramfors

2812

Odlingsanläggningen kommer att etableras i två faser. Den första fasen inleds under tredje kvartalet 2024 med en produktionsyta om cirka 2000 kvadratmeter. Den andra fasen inleds under första kvartalet 2025 och utökar produktionsytan med ytterligare cirka 6000 kvadratmeter.

– Det är mycket glädjande att det ramavtal som ingicks med NP3 under 2023 nu blir verklighet. Den nya produktionsanläggningen möjliggör en snabbare uppskalning av produktionskapaciteten för Agtira, och samtidigt illustrerar detta också skalbarheten i vår affärsmodell, säger Erik Jonuks, vd på Agtira.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Jonuks, vd
Telefon: 0703 850890, e-post: erik.jonuks@agtira.com