2023-01-19

Agtira tar hem order på över 100 miljoner när Greenfood köper all produktion från växthuset i Härnösand

Foodtech-företaget Agtira vertikalodlar gurkor inne i butiken

Food tech-företaget Agtira har tecknat ett avtal med livsmedelskoncernen Greenfood som innebär att Greenfood köper hela produktionen av gurkor från Agtiras hållbara anläggning i Härnösand. Avtalet, som löper över tre år, beräknas vara värt över 100 miljoner kronor för Agtira.

Det avtal som Agtira och Greenfood nu skrivit under innebär att all produktion av gurkor i växthuset i Härnösand från den 1 januari 2023 tas omhand via Greenfoods nationella distributionsnät och partners med butikskedjor, enskilda butiker och restauranger. 

Greenfood-koncernen är en av norra Europas ledande aktörer inom hälsosam mat. Företaget har bland annat nått stora framgångar med food tech-bolaget Picadeli, som etablerats på åtta europeiska marknader.

Sex miljoner gurkor om året 

Avtalet är ett så kallat Farming As a Service-avtal, FaaS, dvs Agtira ansvarar för allt, ända fram till skörd, då grönsakerna tas omhand av Greenfoods distributionsnät. Det rör sig om cirka 6 miljoner gurkor per år från den 12 000 m2 stora anläggningen i Härnösand.  

”Det här är ett mycket bra avtal för Agtira, för Greenfood och för alla kunder. Vi visar att vi säljer allt vi producerar och med en prissättning som säkerställer exempelvis oförutsägbara elpriser, samtidigt som vi tillsammans med Greenfood delar på lönsamheten mot handlare och konsument. Det stärker det goda samarbete vi har med Greenfood”, kommenterar Christer Edblad, t f vd för Agtira.  

Agtira och Greenfood tecknade under 2022 ett viktigt ramavtal som innebär att de båda bolagen tillsammans ska etablera tio stora urbana odlingssystem på strategiskt utvalda platser i Sverige. 

Målet är att tillgodose den växande efterfrågan på hållbar, närproducerad mat, hela året.

”Vi ser verkligen fram emot att få vara en del av Agtiras expansionsplaner för närodlade grödor. Resan har bara börjat”, säger Magnus Nilsson, vd för distributionsbolaget Ewerman, en del av Greenfood.

Stadsodlingar över hela Sverige 

Agtira har sin bas i Härnösand, där företaget ständigt utvecklar teknologier för att optimera odling och skörd på ett hållbart sätt. Nyligen byggdes växthusanläggningen ut och modifierades för att ännu bättre fungera som en forskningsbädd för Agtiras olika odlingssystem.  

Kunskaperna och erfarenheterna från anläggningen i Härnösand appliceras fortlöpande på Agtiras olika odlingsanläggningar ute i Sverige. Så här långt finns anläggningar i Sundsvall, Skellefteå och Östersund, där Agtira låtit bygga stadsodlingar i eller intill stora livsmedelsbutiker.

Fördelarna med Agtiras hållbara resurseffektiva odlingar är många: 

  • De bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter. 
  • Transporterna minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns. 
  • Odlingssystemen är slutna, vilket innebär att vattenförbrukningen blir minimal och det sker inga utsläpp till naturen. 
  • Svinnet går ner till noll, eftersom de nyskördade grönsakerna når konsumenterna direkt efter skörd. Svinnet minimeras också genom att Agtira använder avancerad teknologi för att optimera tillväxt, kvalitet och kontroll hos produkterna som odlas. 
  • Agtiras odlingar är dessutom yteffektiva och tar inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta: 

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com

Magnus Nilsson, VD Ewerman

Telefon 0738 50 70 70, e-post: magnus.nilsson@ewerman.se