2022-02-03

Agtira säljer sin anläggning i Härnösand för 64,5 MSEK genom en ”sale and lease back-transaktion”

Agtira-fastighet

Food tech-företaget Agtira AB i Härnösand avyttrar sina två fastigheter för 64,5 miljoner kronor till fastighetsbolaget Tvättbjörnen Holding AB och tecknar samtidigt ett hyresavtal på 20 år för samma lokaler. Affären ger Agtira en positiv resultateffekt på cirka 4 MSEK som kommer att redovisas i första kvartalet 2022 och frigöra cirka 38,5 MSEK i likvida medel efter lånelösen som skall användas för att accelerera bolagets tillväxt.

Upplägget förväntas medföra ett i princip oförändrat löpande kassaflöde samt en negativ resultateffekt om cirka 1 MSEK årligen

Affären berör Agtiras fastigheter Saltvik 8:26 samt Saltvik 8:27 och kommer att genomföras genom en aktieöverlåtelse av samtliga aktier i Agtiras dotterbolag Gussjö fastighets Aktiebolag. Enligt det nu tecknade så kallade ”sale and lease back-avtalet” hyr Agtira lokalerna på Verkstadsvägen i Härnösand på ett 20-årigt hyresavtal.

Köparen av Agtiras lokaler är fastighetsägaren Stig Svedberg genom hans bolag Tvättbjörnen Holding AB. Fastigheterna omfattar bland annat mark, kontorslokaler, växthus och lokaler för fiskodling på cirka 13 500 kvadratmeter. Genom affären frigörs närmare 39 MSEK i likvida medel till Agtira och bolaget blir skuldfritt.

Agtiras vd, Mattias Gemborg, är mycket nöjd med att fastighetsaffären nu är klar:

”Affären kommer att få stora positiva effekter för Agtira, inte bara resultateffekten på 4 MSEK.  Affären innebär framför allt att Agtira får loss närmare 39 MSEK i likvida medel som kan investeras i företagets fortsatta expansion och tillväxt. På årsbasis får vi visserligen en mindre negativ effekt på resultatet, men mot bakgrund av att kassaflödet i princip förblir oförändrat bedömer jag affären som mycket fördelaktig. Affären kommer tillåta oss att ytterligare accelerera bolagets tillväxt”, berättar Mattias Gemborg.

Agtira har tidigare kommunicerat att man jobbar på att hitta finansieringslösningar för att uppföra sina urbana odlingsanläggningar i eller intill svenska stormarknader.

”Detta är ett steg i rätt riktning. Med denna typ av upplägg behöver bolaget inte binda upp eget kapital i den egna anläggningen utan kan skala upp den fortsatta utvecklingen av framtidens livsmedelssystem. Vi jobbar för att knyta ett långsiktigt avtal om finansiering för alla våra anläggningar i likhet med detta upplägg och hoppas kunna presentera ett sådant inom kort”, fortsätter Mattias Gemborg. 


Köparen Stig Svedberg är stor aktieägare i Agtira och i media ofta omnämnd som ”fastighetskung”.

”Det här bekräftar att jag verkligen tror på Agtira och på bolagets affärsmodell. Därför är det positivt att bolaget genom den här affären får möjlighet att växla upp tempot så att de kan möta den ökande efterfrågan på Agtiras system hos handlarna”, kommenterar Stig Svedberg.