2022-09-29

Agtira och Greenfood tecknar avtal om den första stadsodlingen, värt 80 miljoner kronor för Agtira

agtira-greenfood2

Foodtech-företaget Agtira AB har tecknat avtal om att leverera miljontals gurkor till livsmedelskoncernen Greenfood från den odlingsanläggning på 3 000 kvadratmeter som Agtira kommer att bygga i anslutning till ICA Maxi Haninge. 

Avtalet beräknas vara värt 80 miljoner kronor under tio år för Agtira.

Under våren tecknade Agtira och Greenfood ett ramavtal, som innebär att man de kommande åren ska etablera ett tiotal stora odlingssystem på olika platser i Sverige, främst i storstadsområdena, för att tillgodose svenskarnas ökade intresse för närproducerad och hållbar mat.

Nu står det klart att den första av dessa stadsodlingar kommer att uppföras i anslutning till ICA Maxi Haninge, som därmed blir helt självförsörjande på gurka, året om. 

Enligt avtalet mellan Greenfood och Agtira kommer många av de gurkor som odlas i Haninge att tas omhand av Greenfood, som via sitt nationella distributionsnät och partners ser till att de når butikskedjor, enskilda butiker och restauranger.

Avtalet med Greenfood väntas generera en omsättning för Agtira på 80 miljoner kronor under tio år. Avtalet med ICA Maxi presenterades den 1 juli och beräknas vara värt 40 miljoner kronor under tio år. För Agtira väntas därmed Greens-anläggningen i Haninge totalt generera en omsättning på 120 miljoner kronor. 

Avtalet är ett så kallat Farming As a Service, FaaS, dvs Agtira ansvarar för bygget av anläggningen och driftar sen odlingen fram till skörd, delvis med hjälp av Artificiell Intelligens, AI. Med hjälp av AI kan Agtira optimera skörden, prognosticera volymerna och dessutom justera efter det aktuella behovet. 

”Allt som produceras i dessa vertikalodlingar kommer att marknadsföras och säljas av Greenfood. Genom vertikalodling, kortare transportsträckor och klimatsmart teknik kan vi erbjuda kunderna goda produkter som producerats på ett hållbart sätt”, kommenterar Magnus Nilsson, vd för Ewerman, en del av livsmedelskoncernen Greenfood.

”Det här är det första steget i en gemensam satsning mot en mer resurseffektiv och hållbar matproduktion tillsammans med Greenfood. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med dem få utveckla den svenska livsmedelsindustrin i hållbar riktning”, kommenterar Christer Edblad, t f vd på Agtira.

”Hela livsmedelsbranschen behöver ta viktiga steg mot en hållbar utveckling och våra vertikalodlingar är precis vad marknaden efterfrågar. Smarta odlingssystem kommer att spela en central roll i Sveriges framtida utveckling av hållbart producerad mat och därför känns det extra roligt att presentera den allra första etableringen inom ramarna för vårt avtal med Greenfood”, tillägger Christer Edblad.

Några av fördelarna med Agtiras hållbara vertikalodlingar är att de:

  • Bidrar till att den svenska självförsörjningsgraden ökar, något som blivit särskilt uppmärksammat i samband med den senaste tidens globala oroligheter.
  • Bidrar till att transporter med dess miljöpåverkan minimeras, eftersom Agtira odlar där kunderna finns.
  • Består av slutna odlingssystem, vilket innebär att vattenförbrukningen minskar med ca 95% och det sker inga utsläpp till naturen.
  • Bidrar till att svinnet i butikerna minskar kraftigt. Eftersom de nyskördade grönsakerna når butikshyllorna omedelbart efter skörd håller de sig fräscha betydligt längre än om de legat i transport och mellanlagrats i veckor.
  • Är yteffektiva och tar därför inte värdefull jordbruksmark i anspråk.

För mer information, vänligen kontakta: 

Christer Edblad, vVD Agtira 
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com

Magnus Nilsson, VD Ewerman
Telefon: 0738 50 70 70, e-post: magnus.nilsson@ewerman.se