2022-03-09

Agtira och Greenfood planerar storsatsning inom urban farming med vertikalodlingar på många platser i Sverige

agtira-greenfood2

Foodtech-företaget Agtira AB och livsmedelskoncernen Greenfood har tecknat en avsiktsförklaring om en gemensam storsatsning på urban farming. Planen är att Agtira och Greenfoods affärsområde Fresh Produce ska etablera odlingssystem på ett stort antal strategiska platser inne i städer, framför allt i storstadsregionerna. Samarbetet kan på sikt generera omsättning i hundramiljonersklassen årligen för Agtira, förutsatt att hela planen blir verklighet.

Agtira har det senaste året blivit känt som ett hållbart startup-företag som utvecklar och bygger system för odling av grönsaker i direkt anslutning till livsmedelsbutiker i urbana miljöer. Företaget har bland annat tecknat avtal med flera ICA Maxi-butiker, där man under 2022 kommer att bygga Agtiras olika odlingssystem för gurkor och örter – och i ett fall även för lax.

Fördelarna med Agtiras vertikalodling är uppenbara; allt sker på små ytor, transporterna minimeras, vattenförbrukningen minskar, inga utsläpp och kraftigt minskat svinn tack vare att volymerna planeras genom artificiell intelligens, AI, och att de nyskördade grönsakerna snabbt når konsumenterna. På köpet ökar den svenska självförsörjningsgraden.

Greenfood Fresh Produce är en del av Greenfood-koncernen, en av norra Europas ledande aktörer inom hälsosam mat. Företaget har nått stora framgångar med foodtech-bolaget Picadeli som etablerat sig på åtta europeiska marknader. Greenfood Fresh Produce omsätter ca 3,5 miljarder kronor årligen och har idag ett brett distributionsnät där de når butikskedjor, enskilda butiker samt restauranger över hela landet.

Tanken är nu att de bägge företagen ska utveckla vad de är bäst på; Agtira etablerar och driver produktionsenheterna enligt en FaaS-modell (Farming as a Service), där Greenfood Fresh Produce köper hela den producerade volymen för vidare försäljning och distribution. Planerna är ambitiösa och innefattar initialt upp till 10 anläggningar på strategiska platser i storstadsregionerna, där nya spännande produkter ska produceras hållbart och med minimalt behov av vatten och transporter.

Produktionen är tänkt att ske med Agtiras teknik för effektiva och vattensnåla odlingssystem med vertikal odling inomhus och bolagets odlingssystem ”Greens”. Planerna inkluderar odling av en rad olika grönsaker som produceras betydligt mer hållbart än de befintliga alternativen på marknaden idag. En av fördelarna med denna typ av odling är att den inte behöver direkt solljus, utan försörjs med LED- och halogenbelysning.

Genom Greenfoods nationella distributionsnät och partners kommer Agtira åt en betydligt större del av marknaden än tidigare, eftersom man även kommer att kunna rikta sig till alla mindre och medelstora butiker, restauranger och hotell. Detta blir en ny marknad för Agtira, som här får en mycket stor tillväxtpotential.

”Den här teknologin är en del av framtiden. Satsningar på digitalisering och ny teknik är avgörande för Greenfoods konkurrenskraft och för att skapa en ännu hållbarare verksamhet. Genom vertikal odling, kortare transportsträckor och klimatsmart teknik kan vi tillsammans med Agtira erbjuda kunderna goda produkter som producerats på detta hållbara vis”, säger Ted Stenshed, vd för affärsområdet Greenfood Fresh Produce.

Ted Stenshed, vd för affärsområdet Greenfood Fresh Produce

”Eftersom vi på Agtira har exakt samma syn på framtidens hållbara livsmedelsproduktion som Greenfood så märkte vi snabbt att vi har allt att vinna på det här samarbetet. Det kommer att gynna alla och därför känns det så rätt”, säger Mattias Gemborg, vd på Agtira.

”Smarta odlingssystem, som de Agtira bygger, kommer att spela en central roll i Sveriges framtida utveckling av hållbart producerad mat. Tillsammans med Greenfood kommer vi att producera mer hälsosam och mer hållbar mat, runt om i Sverige”, tillägger Mattias Gemborg,

Parterna kommer nu att intensifiera diskussionerna om det tänkta samarbetet och formulera ett slutgiltigt samarbetsavtal, där ansvarsfördelning, prissättning samt etableringstakt ska slås fast. Avtalet är tänkt att formuleras som ett ramavtal där Greenfood Fresh Produce ska kunna avropa anläggningar till på förhand förhandlade villkor, vilket kommer att borga för snabba processer. Parterna avser att kunna signera det slutgiltiga avtalet i närtid och därefter presentera närmare detaljer.

För Agtira innebär inte detta samarbete att ambitionerna att etablera sig i anslutning till livsmedelsbutiker ute i Sverige läggs på is.

”Nej, det arbetet och dialogerna fortsätter med full kraft och intresset för våra odlingssystem är fortsatt mycket stort. Samarbetet med Greenfood skulle dock innebära att vi når hela livsmedelshandeln i Sverige och inte bara större butiker. Det skulle flerdubbla vår marknad i ett enda slag och öka Agtiras tillväxtpotential enormt”, säger Mattias Gemborg.

Mattias Gemborg, vd Agtira

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 65 44 00, e-post: mattias.gemborg@agtira.com

Ted Stenshed, VD Greenfood Fresh Produce
Telefon: 070-653 17 05, e-post: ted.stenshed@greenfood.se