2022-05-06

Agtira kommer att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq-SoMe

Agtira AB:s styrelse har beslutat att verka för ett byte av handelsplats från NGM Nordic SME, där bolagets aktie handlas idag, till Nasdaq First North Growth Market. Arbetet med listbyte inleds omgående med avsikten att bytet ska vara genomfört under 2022.

Styrelsens bedömning är att ett byte av lista från NGM Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market kommer att få flera positiva effekter för bolaget. Bland annat anses ett listbyte öka och förenkla tillgången till institutionellt kapital, vilket bedöms som viktigt då det stora marknadsintresset gör att bolaget ser stora möjligheter till en stark och accelererad tillväxt. Vidare bedöms listbytet bidra med en generell positiv påverkan på bolagets relationer med potentiella kunder och andra samarbetspartners samt öka allmänhetens kännedom om bolaget.

Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som NGM Nordic SME. Agtiras befintliga aktieägare kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats.

”Vi är tacksamma för det goda samarbetet vi har haft med NGM under vår tid som noterade på NGM Nordic SME och ser fram emot ett lika gott samarbete med Nasdaq”, säger Martin Vestman, styrelseordförande i Agtira.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 65 44 00, e-post: mattias.gemborg@agtira.com