2021-11-17

Agtira har fått ett viktigt patent godkänt

Agtira biobädd

Foodtech-företaget Agtira har beviljats sitt första patent. Patentet avser innovationer för akvaponi i stor skala, där grönsaker och fisk odlas i ett slutet system.

“Patentet var väldigt viktigt för oss. Det visar på innovationshöjden inom vårt företag och bekräftar att Agtira är ett high tech-företag, så mycket mer än en vanlig grönsaksodlare”, kommenterar Mattias Gemborg, vd för Agtira.

Akvaponi är en kretsloppsodling i ett recirkulerande system där man kombinerar fiskodling med växtodling. Genom att pumpa näringsrikt vatten från fisktankar till växthus eller växtbäddar kan växterna ta upp näring ur vattnet. Det är ett helt slutet system, med minimal miljöpåverkan både när det gäller vattenförbrukning och utsläpp.

Agtira har under 2021 lanserat tre olika odlingssystem för akvaponi, där man odlar gurka och tomater och samtidigt kan producera fisk i en annan del av byggnaden.

“Systemet som vi nu fått patent för är utvecklat för akvaponi i stor skala. Patentet gäller ‘odlingslådan’, med stöd och rörhållare, som används inom akvaponi. Systemet gör det effektivt och enklare att bygga odlingssidan i en akvaponi.”, förklarar Daniel Juhlin, som är forsknings- och utvecklingschef på Agtira.

På Agtira har man arbetat med patentet i närmare tre år. För drygt ett och ett halvt år sedan lämnades patentansökan in.

“Att arbeta med akvaponi handlar mycket om kompromisser och avvägningar. Det är oerhört många parametrar som ska beaktas, och det är sällan enkelt, eftersom komplexiteten är väldigt hög. Man måste alltid prioritera fiskhälsan, men i övrigt finns det många faktorer som ska vägas in. Eftersom grönsaker och fisk inte alltid har samma behov för att trivas och växa, så kan man inte bara optimera, utan måste balansera”, förklarar Daniel Juhlin.

På Agtira arbetar en hel utvecklingsavdelning för att bemästra de utmaningar som man möter när grönsaker och fisk ska produceras i ett slutet system. Daniel Juhlin är civilingenjör i teknisk fysik, med en bakgrund som produktchef, inom produktutveckling och leverantörskvalitet. En i hans team är biolog med ansvar för fiskodlingen, en energiingenjör arbetar främst med att utveckla kontrollsystemet (PICS). Agtira har även en växt- och odlingsexpert som är baserad i Finland. Under året anställdes en civilingenjör (industriell ekonomi) som är byggprojektledare för de kontrakt med livsmedelshandlare som Agtira tecknar.

Man är just nu på gång med att rekrytera två nya medarbetare, en som ska jobba inom AI och en el- och automationsingenjör.

Utöver detta anlitar Agtira en mängd konsulter för att komplettera och förstärka på utvecklingssidan; konstruktörer, industridesigners, arkitekter, produktutvecklare/konstruktörer, programmerare, AI-experter m fl.

Att Agtira är en föregångare när det gäller akvaponi innebär att man inte kan finna etablerade lösningar på marknaden, man får uppfinna dem på egen hand. De flesta andra aktörerna i branschen är små och säljer inte system till andra.

“Det finns många företag i både USA och Europa (inklusive Sverige) som jobbar med akvaponiska system. Vad vi vet har Agtira det största systemet i världen”, berättar Daniel Juhlin.

Han tror att det kommer att bli vanligare med akvaponiska system, inte minst på grund av de miljömässiga fördelarna.

“Men samtidigt är marknaden rädd för komplexiteten i denna typ av system. Det är lättare att “bara” odla grönsaker och slippa djurhållning, som fiskodling faktiskt är. På andra sidan har vi de som vill hålla på med fiskodling i stor skala och då kan det bli ett hinder att ha växtodling.”

Därför tror han att Agtira även framledes kommer att vara ett av få företag som satsar på kompletta system med både fisk- och grönsaksproduktion. Han räknar också med att Agtira kommer att söka fler patent, i takt med att utvecklingsarbetet når nya resultat man är ensamma om. Men först ska de fira det första patentet:

“Det här är väldigt roligt! Det är ju ett kvitto på den kompetens som finns inom företaget och som har funnits länge. Vi ska inte heller glömma alla de duktiga konstruktörer som vi har samarbetat med”, säger Daniel Juhlin.

FOTNOT: Kompetenserna bakom patentet kommer man att använda i företagets tre olika system, som säljs på marknaden: Agtira Complete, Agtira Greens, Agtira InStore samt i de egna odlingarna i Härnösand. Under 2021 har företaget tecknat avtal med ICA Maxi Östersund om Agtira Complete och ICA Maxi Birsta samt ICA Maxi Skellefteå om Agtira InStore.