2023-01-11

Agtira erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market

agtira-nasdaq-1

Agtira AB (”Agtira” eller “Bolaget”) har den 10 januari erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Listbytet bedöms kunna genomföras i slutet av januari 2023.

Foodtech-företaget Agtira har erhållit ett villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North. Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) Bolaget offentliggör en i allt väsentligt oförändrad bolagsbeskrivning, (ii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Regelverket; och (iii) ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen. Listbytet bedöms kunna genomföras i slutet av januari 2023.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Agtiras aktier till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i Agtiras utveckling som kommer att öka kännedomen om Bolaget och ger Bolaget ytterligare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Bolagets framtida utveckling och expansion. Förutsatt att Agtira erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna i Agtira att handlas med oförändrat kortnamn AGTIRA B och ISIN kod 559033­7654.

I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier och aktieägarna i Agtira kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Agtira i samband med noteringen.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira
Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com