2022-11-14

Agtira ansöker om notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market

bünsow-3 2

Som ett led i denna process har en villkorad ansökan om avnotering inlämnats till NGM Nordic SME. Som ett steg i Bolagets fortsatta utveckling har styrelsen i Agtira bedömt att ett listbyte av Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt och logiskt steg i Agtiras utveckling som kommer att öka kännedomen om Bolaget och underlätta för fler investerare att bli aktieägare.

Sammantaget bedöms bytet av handelsplats på sikt vara värdeskapande för aktieägarna och underlätta Bolagets framtida utveckling och expansion.

Förutsatt att Agtira erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna att fortsätta handlas under kortnamn AGTIRA B med ISIN-kod 559033-7654. I samband med listbytet genomförs inget erbjudande eller utgivande av nya aktier. Aktieägarna i Agtira kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

Rådgivare

Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Agtira i samband med noteringen.

Härnösand den 14 november 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Edblad, tillförordnad vd Agtira AB
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com