2022-06-23

Agtira AB senarelägger offentliggörandet av kvartalsrapporten för april-juni 2022

Agtira-q2

Foodtech-företaget Agtira AB har beslutat att senarelägga offentliggörandet av
kvartalsrapporten för det andra kvartalet av 2022, dvs april-juni.

Nytt datum för offentliggörande av Agtiras andra kvartalsrapport blir den 9 augusti 2022, i stället för 26
juli, som tidigare angetts i bolagets finansiella kalender.

Kommande rapporttillfällen därefter gäller fortfarande enligt bolagets finansiella kalender.

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Edblad, vVD
Telefon: 070 26 11 039, e-post: christer.edblad@agtira.com