2021-10-01

Agtira AB levererar Agtira Complete till Maxi ICA Stormarknad Östersund - uppskattat ordervärde cirka 38 MSEK

Agtira-complete-ostersund

Agtira AB har signerat ett avtal om att leverera Agtira Complete till ICA Fastigheter AB och Maxi ICA Stormarknad Östersund. Agtira Complete-anläggningen, som blir på cirka 1 200 kvadratmeter, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö. Det uppskattade ordervärdet för Agtira är cirka 38 miljoner kronor under förutsättning att anläggningen levererar enligt avtal. Avtalsperioden mellan partnerna är på 15 år.

– Avtalet är genombrott för hela branschen och för oss och ger närodlat en helt en ny definition. Vi har arbetat hårt och nu är vi framme med en lösning som kommer att producera stora mängder färska grönsaker och lax i direkt anslutning till ICA Maxi i Östersund, vilket är fantastiskt, säger Mattias Gemborg, vd på Agtira.

I februari i år offentliggjorde Agtira att förstudien tillsammans med Maxi ICA Stormarknad Östersund var klar och att parterna enats om att gå vidare för att optimera och anpassa anläggningen för Maxi ICA Stormarknad Östersund. Nu är avtalen med ICA Fastigheter och Maxi ICA Stormarknad Östersund signerade och enligt planen är det byggstart i april 2022 och anläggningen beräknas vara i drift i september 2022.

Affären är en av de största i sitt slag i världen och Agtira Complete-anläggningen, som är på cirka 1 200 kvadratmeter och som ska placeras vid ICA Maxis parkering, blir därmed en av världens största och första som i denna omfattning samproducerar grönsaker och lax i urban miljö.

– Vi är förstås stolta över att vi har möjligheter att göra denna investering. Vi har länge arbetat med hållbarhet inom ICA och här i Östersund med en tydlig ambition att minimera vår påverkan på miljön. Nu tar vi ett nytt steg som vi hoppas och tror kan göra lite skillnad och som samtidigt ger våra kunder unikt färsk fisk och färska grönsaker, säger Kent Kristoffersson, som drivit Maxi ICA Stormarknad Östersund sedan 2009.

Avtalet mellan parterna sträcker sig över 15 år där Agtira uppför och driftar anläggningen initialt samtidigt som Maxi ICA Stormarknad Östersund förbinder sig att köpa det som anläggningen producerar. När anläggningen producerat enligt avtal så förvärvas den gemensamt av ICA Fastigheter AB och ICA Maxi Östersund inom fyra år. Om anläggningen inte når avtalad produktionsnivå uppgår avtalsvärdet till cirka 20 miljoner kronor över 4 år.

Anläggningen, som blir den första och största i sitt slag som samproducera grönsaker och fisk i urban miljö i denna omfattningen, förväntas producera cirka 85 ton gurka, 11 ton tomater, 40 000 krukor örter samt 10 ton atlantlax årligen.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Gemborg, vd Agtira AB, tfn. 0702-654400, mattias.gemborg@agtira.com

Kent Kristoffersson, Handlare Maxi ICA Stormarknad Östersund, tfn 0703-149957 kent.kristoffersson@maxi.ica.se

Lars Sjögrell, Press- & IR Manager Agtira AB, tfn. 0702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se

Illustration ovan: Krook & Tjäder