Sally Kanger

Vårt team

Sally Kanger M.Sc.

Sally Kanger är hortonom och expert på växtbiologi och en av superhjältarna i företagets utvecklingsteam. Den i Uppsala bördiga Sally utbildade sig vid SLU i Alnarp varefter hon under ett år jobbade som labbingenjör på Hushållningssällskapet i Grästorp. Våren 2022 tillträdde hon sin nya position hos Agtira, där hon kommer att tillbringa mycket tid i labbet med att bland annat prova nya odlingsmetoder och näringslösningar.

Sally tillför värdefull kompetens inom växthusodling och blir en viktig i pusselbit i företagets långsiktiga ambition att bli världsledande inom odlingssystem för grönsaker och fisk i urbana miljöer.

”Det känns häftigt att få vara med på Agtiras resa. Jag är väldigt intresserad av akvaponi och resurseffektiv odling och ser möjligheter att exempelvis börja producera företagets egenutvecklade näringslösning i större skala”, säger hon.