Peter Söderback

Vårt team

Peter Söderback

Chief Product Officer i Bolaget sedan 2022.

Född: 1963.

Innehav i Bolaget: 0 aktier.

Utbildning och erfarenhet: Peter har 35 års yrkeserfarenhet som trädgårdstekniker. Peter är trädgårdstekniker, och har arbetat inom växthusbranschen i Finland i 35 år, varav 25 år med belyst odling. Hans senaste tjänst är som områdesdirektör för Schetelig, en ledande finsk koncern med flera olika divisioner verksamma inom växter och växthusodling.