Lovisa Sjödin

Vårt team

Lovisa Sjödin

Med nyfikenhet, passion och en för rollen perfekt passande utbildning, tar 24-åriga Lovisa Sjödin sig an jobbet som biolog hos Agtira. Lovisa kommer närmast från universitetsstudier i danska Aarhus, där hon tog sin master i agrobiologi med specialinriktning grödoproduktion. Dessförinnan hade hon byggt upp sin akademiska plattform med kandidatexamen i såväl biologi som marinvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Hos Agtira kommer välutbildade Lovisa att tillsammans med Sally Kanger jobba med research development på företagets FoU-avdelning.

Just möjligheten att få kombinera växter och fiskar och därmed kunna dra nytta av både master- och kandidatutbildning, var det som främst lockade Lovisa att söka tjänsten.

– För mig som är allmänt mat- och miljöintresserad känns det även viktigt och stimulerande att få vara med i utvecklingen av närproducerade grödor med minimal klimatpåverkan, samtidigt som vi ökar Sveriges självförsörjning vad gäller just mat.

Om vi får tro på det japanska talesättet ”det man gör gärna, gör man ofta bra”, kommer Lovisa att bli en stor tillgång för Agtira.