Joel Vikberg Wernström

Joel Vikberg Wernström

Vårt team

Joel Vikberg Wernström M.Sc.

(Studieledig för doktorandstudier)

Med en masterexamen i biologi från Uppsala universitet samt en YH-utbildning inom fisk- och skaldjursodling, ger Joel teamet en stabil grund inom biologi.

”Som biolog finner jag det akvaponiska samspelet mellan fisk, bakterier och växter väldigt fascinerande. Genom att dra nytta av principer som alltid funnits i naturliga ekosystem kan vi framställa livsmedel av hög kvalitet utan slöseri eller spill av resurser.”

Vi i utvecklingsteamet kan dra nytta av varandras kompetenser för att raffinera och vidareutveckla de system som redan finns på Agtira. Målet är att kunna “sluta kretsen” så mycket som möjligt, så att all näring, energi och vatten som kommer in i systemet utnyttjas maximalt i varje led.”