Berit Fryklund

Vårt team

Berit Fryklund

Head of Culture and Communications i Bolaget sedan 2022.

Född: 1962.

Innehav i Bolaget: 0 aktier.

Utbildning och erfarenhet: Fil kand i Kommunikationsvetenskap. Berit har drivit en kommunikationsbyrå i 20 år, varit chef för tre kliniker inom Region Västernorrland och delägare i en läkarpraktik. Berit har också en treårig utbildning från Psykosyntesakademin samt en ettårig utbildning från Gestaltakademin, vilket lett till arbete med organisationsfrågor och coachning av ledningsgrupper samt chefer.