Daniel Brännström

Vårt team

Daniel Brännström

Daniel har flera års erfarenhet av kretsloppsodling. Han arbetar med försäljning och projektledning och har engagemang för affärer och en stark drivkraft. Daniel är en av grundarna till friskolan Kastellskolan. Född 1970 i Härnösand. I styrelsen sedan 2015.