Peckas Naturodlingar AB – marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion – har färdigställt sin tredje växthusanläggning i Härnösand. Det tredje växthuset innebär en utökning med 5 000 kvadratmeter och drygt 50 procent högre produktionskapacitet. De första tomatplantorna står redo för plantering under dagen.

– Vi är väldigt stolta över att kunna växa i takt med marknadens ökande efterfrågan på livsmedel som odlas resurseffektivt, klimatsmart och giftfrit, säger Peckas Naturodlingar VD Elena Petukhovskaya.

Expansionen av det tredje växthuset innebär att Peckas Naturodlingar når en årlig produktionskapacitet om 500 ton tomater och 60 ton fisk. Det beräknas ge en omsättning om cirka 35 miljoner kronor på rullande 12 månader och innebär att Peckas Naturodlingar kan generera ett positivt kassaflöde och resultat vid full produktionskapacitet om ungefär två år.

Peckas Naturodlingar har i och med färdigställandet av växthuset nu tre växthusanläggningar i Härnösand. Inom ett par år räknar bolaget med att expandera till Stockholmsregionen samt på västkusten.

2019-12-18

För mer information, vänligen kontakta:

Elena Petukhovskaya, VD

Telefon: 076 843 22 04

E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Peckas Naturodlingar är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 kl 10.00.

Dokument & länkar