Peckas Naturodlingar meddelar idag att bolaget påbörjat distribution av sina produkter i egen regi. Beslutet att distribuera i egen regi är en konsekvens av den allt större efterfrågan och samtidigt ett led i arbetet med att säkerställa att produkterna som når slutkonsumenter håller den kvalitet och de krav som bolaget eftersträvar.

– Vi levererar redan nu till samtliga ICA butiker i regionen och vi beräknar att vi om en månad har avtal på plats för att även leverera till alla COOP butiker som egen leverantör. Det här minskar våra beräknade distributionskostnader upp till 20 procent samtidigt som vi ökar närvaron och kontrollen hos våra kunder. Vidare kan vi säkerställa leveranser, minska svinnet och säkerställa den kvalitet vi eftersträvar. Det är viktigt att vi kommer nära kunderna nu när vi bygger vårt varumärke, säger Peckas Naturodlingars vd Hugo Wikström.

16 mars 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar