Styrelsen i Peckas naturodlingar AB(Bolaget) meddelar att VD Elena Petukhovskaya avgår på egen begäran. Arbetet med att rekrytera Elenas efterträdare inleds omedelbart. Bolaget är ett börsnoterat bolag som utvecklat ett unikt miljövänligt odlingssystem som rönt stort intresse nationellt och internationell

Elena Petukhovskaya kommer tillsvidare kvarstå som VD tills att bolaget rekryterat en ny VD. Elena kommer verka för att bolaget skall få en bra överlämning till nästa VD.

-Det har varit en ära att leda Peckas i nästan i två år och tillsammans med med personal och styrelse. Jag är tacksam för alla som jobbar så hårt för att för att utveckla vårt fantastiska odlingssystem. Jag vill även rikta ett tack till alla aktieägare. Jag ser fram emot ett lugnare tempo och spendera mer tid med min familj. säger VD Elena Petukhovskaya.

-Jag tycker det har varit roligt och inspirerande att jobba med Elena och önskar henne all lycka framöver. Bolaget söker nu en VD som vill fortsätta arbetet där Elena slutar och ta bolaget till fortsatt tillväxt och lönsamhet. Vi är framtidens sätt att odla mat. -Säger styrelseordförande Johan Stenberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande

Johan Stenberg

070-4827700

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premium tomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 10.15

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar