NGM-noterade Peckas Naturodlingar AB:s första skörd av tomater når handeln i mellandagarna. Tomaterna odlas med en resurseffektiv, klimatsmart och giftfri metod.

– Efterfrågan på våra tomater är stark och denna skörd avropade grossisterna redan i våras, säger Hugo Wikström, vd för Peckas Naturodlingar.

Tomaterna odlas året om i ett slutet kretslopp där tomat- och fiskodlingarna stöttar varandra. Ett kilo framodlad fisk ger näring till 10 kilo grönsaker och vare sig fisk- eller tomatodlingen orsakar utsläpp. Att tomaterna odlas på ett resurseffektiv, klimatsmart och giftfritt sätt uppskattas av konsumenterna. Odlingstekniken håller vattnet rent så att bolaget inte behöver använda bekämpningsmedel.

– Varken fisken eller tomatplantorna har drabbats av sjukdomar på 20 år. Allt fler konsumenter efterfrågar sund giftfri mat som är närodlad, säger Hugo Wikström och fortsätter:

– Vår primära målgrupp är den medvetna konsumenten som vill att tomater ska smaka tomater – även mitt i vintern.

Tomaterna, som den första skörden avser, odlas i bolagets anläggning i Härnösand, en anläggning som årligen ska producera 200 ton tomater och cirka 20 ton fisk när produktionen är i full gång i januari. Peckas Naturodlingars långsiktiga mål är att växa i hela Sverige med en årlig produktion av 6 500 ton tomater och 650 ton fisk. Flera produktionsanläggningar är under projektering och nästa expansion sker i storstadsregion.

12 oktober 2017

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar..

Dokument & länkar