Den marknadsledande kretsloppsodlaren Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att bolaget har färdigställt sin andra växthusanläggning i Härnösand. Anläggningen är på cirka 4 000 kvm och kompletterar det befintliga växthuset om 3 200 kvm vilket möjliggör en mer än fördubblad produktion av bolagets kretsloppsodlade tomater och fisk.

– Vi har stor brist på tomater och vi säljer slut varje vecka, så det nya växthuset är efterlängtat, säger Peckas Naturodlingar VD Elena Petukhovskaya.

Det nya växthuset i Härnösand är svaret på den ökande efterfrågan på hälsosam och hållbar mat. Växthuset mer än fördubblar kapaciteten hos den befintliga kretsloppsodlingen, som nu uppgår till totalt 8 200 kvm. I den nya anläggningen ska runda tomater och körsbärstomater odlas. Dessutom ska tomater en tredje sort på kvist odlas – som även den därefter förpackas i plastfri förpackning. I slutet av december planterar bolaget tomatplantor i det nya växthuset och kommersiell försäljning startar i mars.

– Vi är väldigt stolta att vårt nya växthus blev klart två veckor tidigare än planerat. Vi kommer nu kunna erbjuda fler kunder högkvalitativa närodlade tomater snabbare än vad som tidigare var väntat, säger Peckas Naturodlingars medgrundare Daniel Brännström.

2018-12-20

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar

Dokument & länkar