Regulatorisk

Peckas Naturodlingar AB (Peckas) tecknar avtal om systemleverans värt cirka 1,6 MSEK över 24 månader, med chans till förlängning eller utköp. Beställare är ICA MAXI Birsta i Sundsvall och i januari 2022 sker leveransen av ett Peckas InStore. Peckas InStore är ett semiakvaponiskt system under utveckling och blir det första systemet på marknaden som kan producera gurka inomhus.

Med avtalet tar sig Peckas in på den starkt växande marknaden för inomhusodling med ett helt unikt system där de blir ensamma om att kunna erbjuda gurka. ICA MAXI Birsta förbinder sig också i avtalet att köpa den fiskvolym som krävs för att producera näringen, vilket innebär cirka 1,5 ton årligen. Peckas kommer initialt att äga och drifta systemet med avsikten att sälja det till ICA Birsta vid utgången av avtalet.

Peckas har den senaste tiden fått flera förfrågningar om system för inomhusodling och tar nu, tillsammans med ICA MAXI Birsta, ett stort steg inom akvaponisk odling.

– Detta är ytterligare en otroligt viktig milstolpe för Peckas då vi tar steget och blir en fullskalig systemleverantör, troligtvis den viktigaste. Det visar också på bredden i vårt erbjudande och innovationskraften som finns i företaget. Att ta steget in på denna marknad ökar också vår potential massivt, då det finns oerhört många livsmedelsbutiker som en Peckas InStore lämpar sig för i Sverige och internationellt. Jag tror detta är början på något riktigt stort för Peckas, säger Mattias Gemborg, VD.

Systemet kommer färdigutvecklas under sommaren, provköras under hösten och installeras i januari. Systemet blir cirka 100 m2 stort och kommer vara beläget inne i butiken. Den förväntade årliga produktionen ligger på cirka 10 ton gurka och 25 000 krukor med örter. Systemet kommer att övervakas av vårt AI-system, PICS, som säkerställer bästa möjliga output.

Den första systemleveransen som sker till ICA Maxi Birsta blir en viktig början på en stor resa. Systemet Peckas InStore skulle kunna installeras hos alla medelstora till stora dagligvarubutiker i Sverige vilket gör att marknaden har en enorm potential. Vidare upplever vi ett fortsatt starkt intresse för systemet Peckas Compact för de allra största butikerna.

Om Peckas InStore
Peckas InStore är det senaste systemet i Peckas portfölj och är anpassat för inomhusodling av grönsaker. Tekniken kring Peckas InStore bygger på företagets befintliga anläggning i Härnösand, men har anpassats till s.k. semiakvaponi där fisken odlas på distans. Alla fördelar kvarstår med hållbart framtagen organisk näring från fisk och mycket låg vattenförbrukning samt inga bekämpningsmedel. Fiskarna kommer i detta fall odlas i Härnösand. Näringen från dem transporteras sedan till systemet i Sundsvall och grönsakerna växer i biobäddar, vilket gör att systemet benämns som semiakvaponiskt.

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 16 april2021 kl 15.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Mattias Gemborg, VD
Telefon: 0702 654400
E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Dokument & länkar