Som ett led i arbetet att växla upp Peckas Naturodlingar AB:s produktionskoncept till internationell skala, meddelas att bolaget inlett en rekryteringsprocess för att hitta en extern vd som ska driva expansionen vidare. Nuvarande vd Hugo Wikström kommer kvarstå som vd fram till att bolaget hittar en ersättare. Hugo som är största ägare i bolaget, nyckelperson och en av entreprenörerna bakom bolaget, kommer givetvis fortsätta att vara verksam.

– Jag har nu verkat som VD fram till att de första tomaterna är sålda och tagit bolaget så långt som jag tänkt i detta skede. Vi går nu in i en period när vi skall utveckla affärsmodellen för internationalisering och jag anser att det är viktigt att vi förstärker vår affärskompetens. Det är ett utmärkt tillfälle att förstärka denna genom en ny VD, säger Peckas Naturodlingars vd Hugo Wikström och fortsätter:

– Jag känner också att jag vill vara mer flexibel och kunna göra insatser på områden där jag har mina bästa styrkor. Efter att rekryteringen är slutförd kommer jag kunna ägna mer av min tid till försäljningsarbetet och att utveckla vår odlingsteknik. Samtidigt sitter jag kvar i både styrelsen och ledningen och kommer därför vara delaktig i samtliga framtida strategiska beslut, säger Hugo Wikström.

Under 2017 har Peckas Naturodlingar byggt sin första storskaliga kretsloppsodling i Härnösand med ambitionen att odla 200 ton tomater och cirka 20 ton fisk per år. Helt enligt plan levererade bolaget sin första skörd av tomater till butik i januari 2018. Intresset för det unika konceptet har varit så stort att Peckas Naturodlingar under hösten 2017 genomförde en nyemission i syfte att bredda sin verksamhet. Detta genom att erbjuda andra bolag att köpa en färdig lösning eller tjänster för att starta kretsloppsodling enligt den metod som Peckas Naturodlingar utvecklat.

Nu tar bolaget nästa steg och söker en affärsdriven, offensiv och passionerad vd som brinner för hållbar och ekologisk livsmedelsproduktion, samt har en mångårig erfarenhet av ledande positioner på expansiva företag. Rekryteringsprocessen startar omgående och målet är att hitta en ny vd under första kvartalet 2018.

19 januari 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2018.

Om Peckas Naturodlingar AB Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp  konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial 
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar