Styrelsen i Peckas Naturodlingar har utsett Elena Petukhovskaya, med över 17 års erfarenhet från ledande positioner inom livsmedelsindustrin, som ny vd från och med den 2 april 2018.

Elena Petukhovskaya bor sedan 2013 i Sundsvall men är född i Sankt Petersburg, Ryssland. Hon har bott i Europa merparten av sitt liv och har examen från IMD Lausanne, Schweiz och Solvay School of Economics i Bryssel. Sedan 1997 har hon arbetat i livsmedelsindustrin med försäljning, inköp, produktion samt produkt- och strategiutveckling. Innan hon lämnade sin post 2013, bodde hon i Belgien och arbetade för danska Albatros Seafood. Där tjänstgjorde hon som vd för den östeuropeiska filialen mellan 2007-2013 och som handelsdirektör 2002-2007. Under hennes ledning växte företaget till att omsätta 80 miljoner euro årligen.

Från 2014 fram tills nu har hon arbetat åt DEFA group som styrelseledamot – den största ryska fiskimportören med 350 000 miljoner euro i försäljning. Under hela hennes yrkesliv har Elena arbetat med kollegor från olika kulturer, mestadels från Skandinavien. Hon är en stark relationsbyggare med stor förståelse för värdekedjor samt att identifiera nya marknads- och försäljningsmöjligheter.

– I takt med att vi fortsätter vår expansion i Sverige och långsiktigt även satsar internationellt behöver bolaget mer affärskompetens och erfarenhet från branschen. Elenas industriella kompetens och breda erfarenhet från livsmedelsindustrin är central för kommande steg och vi är övertygade om att hon kommer att vara en stor tillgång för oss, säger Johan Stenberg, styrelseordförande i Peckas Naturodlingar.

– Peckas Naturodlingar är ett fantastiskt bolag bestående av människor med god kompetens och en väldig innovationskraft. Jag är djupt hedrad att styrelsen har valt mig att leda bolagets fortsatta expansion och jag är exalterad över de möjligheter jag ser för bolaget i framtiden, säger Elena.

Peckas Naturodlingars nuvarande vd, Hugo Wikström, kommer att fortsätta i bolagets ledning och arbeta med att utveckla produktionen och expandera Peckas Naturodlingar nationellt. Han kommer även att fortsätta som styrelseledamot.

27 mars 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 10.00

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar

Dokument & länkar