Peckas Naturodlingar AB – marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion – meddelar idag att bolaget har påbörjat kläckningsprocessen av hållbart odlad regnbåge i sin kretsloppsanläggning. Genom att sätta igång verksamheten på kläckeriet har Peckas Naturodlingar skapat synergier mellan bolagets verksamhetsområden och stärkt aktiviteten på den nyanlagda anläggningen i Härnösand.

Under fjärde kvartalet 2018 och första kvartalet 2019 har bolaget uppfört ett eget kläckeri i kretsloppsodlingsanläggningen i Härnösand. Bakgrunden är att Peckas Naturodlingar ska bygga ett vertikalt integrerat företag och säkerställa dess hållbara produktion.

– Det är glädjande att vi nu har kunskapen och möjligheten att ta nästa steg. Det slutna kretsloppet ger kläckeriet bästa möjliga förutsättningar att hållbart öka den lokala fiskodlingen, säger Peckas Naturodlingars VD Elena Petukhovskaya.

Det pågående arbetet med att odla 40 000 regnbågesfiskar från ägg kommer att öka den interna effektiviteten, säkra tillgången på regnbågesfisk och minimera risken för sjukdomar och dödlighet bland fiskarna. Peckas Naturodlingar planerar att från år 2020 odla upp till 60 000 kilo regnbågesfiskar per år genom sin kretsloppsteknik tillsammans med sin tomatodling.

– Vi är stolta över att arbeta med framstående ledare för att tillsammans utveckla en hållbar odlingsprocess av regnbåge, säger Peckas Naturodlingars grundare Hugo Wikström.

2019-05-09

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbåge. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Peckas Naturodlingar är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.

Dokument & länkar