Peckas Naturodlingar AB (Publ) är ett företag som med nya metoder ska tillgodose den växande marknaden för närodlade och hållbart odlade livsmedel. Verksamheten består i att odla fisk och tomater – och även andra grönsaker – året om i en modern akvaponi, en kretsloppsodling där fisken ger näring till växterna och växterna renar vattnet.

Nordic Growth Market har godkänt Peckas Naturodlingar AB (Publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till 27 juni 2017 och kortnamn kommer att bli PEKA MTF B.

"Det gläder mig att aktien upptas till publik handel, steg 1 är därmed taget. Det är dags för Steg 2 mot ett mer klimatsmart Sverige. Att listas ger oss som tillväxtbolag en möjlighet till förbättrad kapitalanskaffningsförmåga, en breddad ägarbas samt ökad transparens vilket är viktiga delar i vårt arbete mot ett sundare samhälle. Det ligger i tiden att köpa lokalt och äta hälsosamt. De svenska konsumenterna är beredda att betala för kvalitet som aldrig förr. I samhällsdebatten får frågor kring långsiktig hållbarhet och ökad självförsörjning allt större utrymme. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Peckas i denna riktning i en noterad miljö." säger Hugo Wikström, VD, Peckas Naturodlingar.

I anslutning till noteringen genomförde Peckas Naturodlingar i april en spridningsemission som övertecknades till 172 procent till ett totalt belopp av 21,5 MSEK.

2017-06-20

VD, Hugo Wikström
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 0705343001

Kort om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat en unik kretsloppsodling av tomater och Regnbågslax. Resultatet blir klimatsmart och giftfri mat för framtiden

Dokument & länkar