Peckas Naturodlingar AB (bolaget) förstärker sitt erbjudande i dotterbolaget Peckas Solutions AB med en egenutvecklad och patentsökt biobädd, vilket är hjärtat i bolagets odlingssystem. Biobäddarna är modulärt uppbyggda vilket möjliggör för att snabbt kunna bygga stora odlingssystem på flera hektar till en betydligt lägre kostnad än tidigare.

– Det här innebär att det framöver kommer bli betydligt enklare och billigare att etablera vårt odlingssystem. Vi hade ett världsunikt odlingssystem redan innan, men det här vässar vårt erbjudande betydligt, säger Peckas Naturodlingars VD Elena Petukhovskaya.

Biobädden är en central komponent i odlingssystemet och platsen där tomaterna växer. Här finns dessutom viktiga bakterier unika för Peckas odlingssystem. Utvecklingen av biobädden har varit komplicerad eftersom det har krävts mycket hantverk och varit långt ifrån tidseffektivt. Både utvecklingen av biobädden samt sammanslutningen mellan dem och vattensystemet har varit en komplicerad och utdragen process. Bolaget har nu utvecklat en biobädd som löser de problem som tidigare upplevts och samtidigt sökt patent på lösningen.

Pressbilder finns för nedladdning:

https://drive.google.com/drive/folders/1Y5K0ynNkUIfZF0VawK-YOia7FRb4_xnA?usp=sharing

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA SME B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den Februari 4, 2020 kl. 8.30

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar