Peckas Naturodlingar AB meddelar idag att bolaget har inlett ett samarbete inom investerarrelationer med Laika Consulting, ett företag som specialiserat sig på att leverera tjänster inom finansiell kommunikation åt noterade bolag och finansiella aktörer.

– Vi är inne i ett mycket intressant skede, och jag ser verkligen fram emot fortsättningen av innevarande år. För att stärka vår kommunikation och samtidigt göra det möjligt för mig att fokusera på den löpande verksamheten känns det som ett naturligt steg att inleda ett samarbete med Laika Consulting, säger Peckas Naturodlingars vd Hugo Wikström.

Samarbetet kommer att inledas omgående och innebär startskottet för en IR-satsning med syfte att skapa en bättre och tydligare dialog med såväl Peckas Naturodlingars aktieägare som marknaden i stort.

– Efterfrågan på klimatsmart och ekologisk mat ökar kraftigt och jag ser fram emot att bidra till att ännu fler förstår bolagets potential. Med över tretton års erfarenhet av finansiell kommunikation är jag övertygad om att vi är rätt samarbetspartner för detta uppdrag, säger Laika Consultings vd Ingmar Rentzhog.

Inleder med fler investerarträffar och nyhetsbrev
Den första åtgärden blir att genomföra ett postalt utskick till bolagets 1 800 aktieägare i syfte att samla in mejladresser till de som önskar erhålla frekvent information. Ytterligare kommer frekvensen på antal nyhetsbrev utökas. Ambitionen är att publicera fördjupande information om bolagets verksamhet månatligen. Peckas Naturodlingar kommer även utöka sin närvaro på investerarträffar, med en rad träffar inbokade runt om i landet de kommande månaderna. För mer information och anmälan, vänligen besök www.peckas.se/presentationer

Styrelsen för Peckas Naturodlingar AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/pressmaterial
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

29 september 2017

För mer information, vänligen kontakta:

Hugo Wikström, vd
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070 534 30 01

Ingmar Rentzhog, vd Laika Consulting
E-post: ingmar.rentzhog@laika.se
Telefon: 073 633 29 10

Om Peckas Naturodlingar AB
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Om Laika Consulting
Laika Consulting är ett av Sveriges största oberoende kommunikationsföretag inom finansbranschen. Laika är experter på finansiell kommunikation för finansiella- och noterade bolag och fungerar som den naturliga länken mellan dess uppdragsgivare och kunder. Bland de som anlitar Laika återfinns banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och noterade bolag i behov av finansiell kommunikation. Mer information finns på www.laika.se

Dokument & länkar