Peckas kan med glädje meddela att nya förpackningar, som enbart är baserad på svensk kartong nu kommer ut i butikerna. Detta är helt i enlighet med Peckas Naturodlingars värdegrund – att verka för en hållbar och resurseffektiv matproduktion.

-"Det känns skönt och riktigt att vi står i framkant för plastfria grönsaksförpackningar, vi vet också att våra kunder efterfrågar plastfria förpackningar", säger VD:n Elena Petukhovskaya.

Med den nya förpackning kommer Bolaget minska sin förbrukning av plast i produktionen med ca 3-5 ton. Förpackningen källsorteras nu som enbart kartong och är anpassad för en mer effektiv distributionshantering och produktion.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: http://www.peckas.se/ir/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.

2018-05-11

MER INFORMATION:
VD, Elena Petukhovskaya
E-post: elena@peckas.se
Telefon: 076-8432204

Lite mer om Peckas Naturodlingar
Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där tomat- och fiskodlingarna stöttar varandra – 1 kg framodlad fisk ger näring till 10 kg grönsaker och fiskodlingen lämnar därmed inga utsläpp. Vi odlar fisken i slutna system – näringen från fiskodlingen ger näring åt växthuset och tomaterna – tomaterna renar vattnet från näringsämnen – vattnet går tillbaka till fiskodlingen – och bildar ett kretslopp. Systemet renar även vattnet från bakterier och vi har därför aldrig behövt medicinera fiskarna med antibiotika.

Medvetenheten ökar i samhället, fler och fler vill äta närodlad mat utan tillsatser, mat som är naturligt och hållbart framtagen. Våra produkter är speciellt framtagna för dessa konsumenter.

Målet är att växa i hela Sverige och producera på en total yta av 100 000 kvadratmeter vilket motsvarar en årlig produktion av 6 500 ton tomater och 650 ton fisk. Flera produktionsanläggningar är under projektering och nästa expansion sker i storstadsregion.

Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.

Dokument & länkar