Peckas Naturodlingar AB – marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion – meddelar idag att bolaget erhåller företagsstöd om upp till två miljoner kronor för investering i vattenbruk inom havs- och fiskeriprogrammet från Länsstyrelsen Västernorrland. Stödet avser en investering i nybyggnation av en recirkulerande fiskodling inomhus utan utsläpp av näring.

Syftet med investeringen är att öka produktionen av fisk i recirkulerande system, vilket leder till minskad negativ inverkan på miljön. Investeringen består i att bygga en fiskodling samt ett växthus där odling av fisk och tomater fungerar i ett slutet system. Slutdatum för den genomförda investeringen är den 31 juli 2020.

– Företagsstödet kommer att bidra till att öka den hållbara fiskodlingen. Vi investerar kontinuerligt i vår  avancerade teknik för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion och är glada över det bidrag vi nu erhåller från Länsstyrelsen Västernorrland, säger Peckas Naturodlingars VD Elena Petukhovskaya.

Havs- och fiskeriprogrammet består av stöd för att både utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Stödet finansieras med pengar från Europeiska havs- och fiskerifonden och har beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland.

2019-09-04

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbåge. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Peckas Naturodlingar är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 04 September 2019.

Dokument & länkar