Peckas Naturodlingar AB – marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion – meddelar idag att bolaget erhåller investeringsstöd om 3,6 miljoner kronor från Energimyndigheten. Stödet lämnas för genomförande av energieffektiviserande projekt i befintligt växthus under perioden 2019-05-27 till 2020-04-30.

Syftet med investeringsstödet är att bidra till att investeringar i energieffektiviserande åtgärder implementeras. Stödet ska bidra till att täcka investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet.

– Energiomkostnader är en stor utmaning för Peckas Naturodlingar. Vi räknar med att stödet från Energimyndigheten kommer att kunna bidra till att göra oss 10 till 30 procent mer energieffektiva och därmed stärka resultatet, säger Peckas Naturodlingars VD Elena Petukhovskaya.

Energimyndighetens investeringsstöd kommer att medverka till att utveckla företagets avancerade teknik för kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion genom att reducera energiförbrukning och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle genom en optimal energikonsumtion.

2019-05-31

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar
AB Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbåge. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Peckas Naturodlingar är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019.

Dokument & länkar