Peckas Naturodlingar AB – marknadsledande inom kretsloppsbaserad livsmedelsproduktion – meddelar idag att bolaget har godkänts av Livsmedelsverket för att påbörja försäljning av regnbågesfisk. Regnbågen kommer att säljas både fryst och färsk, där den färska fisken levereras på is direkt till restauranger och distributörer. Försäljning av fisk kommer på sikt att kunna bidra med upp till 30 procent av bolagets omsättning.

–  Försäljning av fisk är starten på ett nytt kapitel och ett stort steg framåt avseende vår utveckling. Vi är glada att vi nu kan erbjuda våra kunder hållbart odlad regnbågesfisk. Vår vertikalt integrerade verksamhet inom fiskodling från kläckning till leverans, ger oss bättre kontroll och riskhantering, säger Peckas Naturodlingars VD Elena Petukhovskaya.

Peckas Naturodlingar påbörjade försäljning av tomater för cirka ett år sedan och har den senaste tiden väntat på att även kunna börja sälja sin fisk. Den nyanlagda anläggningen i Härnösand har nu blivit godkänd och står redo för drift.

2019-05-24

För mer information, vänligen kontakta:
Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbåge. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Peckas Naturodlingar är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019.

Dokument & länkar