Regulatorisk

Styrelsen har utsett Mattias Gemborg till ny VD för Peckas Naturodlingar. Mattias tillträder tjänsten den 8 juni 2020.

Mattias kommer från ledande befattningar inom bl.a. livsmedels och restaurangbranschen. Han besitter kunskap inom hållbara affärsmodeller, och är utbildad inom industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola. Mattias tillträder tjänsten den 8 juni 2020.

– Det känns fantastiskt roligt att komma in i bolaget i en tid med stark tillväxt och goda framtidsutsikter. Jag tror väldigt starkt på bolagets vision om att utveckla hållbar livsmedelstillverkning och ser en enorm potential på området. Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna fortsätta driva denna utveckling i hållbar och lönsam livsmedelsproduktion. Mitt fokus kommer initialt ligga på att skapa lönsamhet i den befintliga anläggningen och positionera Peckas som internationell leverantör av aquaponianläggningar. säger Mattias Gemborg.

– Vi är mycket nöjda med att få Mattias som VD i ett läge där fler och fler internationella aktörer kontaktar oss och vill etablera aquaponianläggningar. Vi är övertygade om att han är rätt person för bolaget i ett skede där vi tydligt vill visa att vi är världsledande inom det paradigmskifte som aquaponi utgör, samtidigt som vi lönsamhetsoptimerar vår egen odling. Kommenterar Johan stenberg – ordförande i Peckas Naturodlingar.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Stenberg, Styrelseordförande

Telefon: 070-482 77 00

E-post: johan@vileum.com

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbågslax. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden. Peckas Naturodlingar är noterat på NGM, Nordic SME Sweden under kortnamnet PEKA B.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande kl 0800 den 22 maj 2020.

Dokument & länkar