Regulatorisk

Som ett led i strategin att fokusera på försäljning och utveckling av odlingssystem, har avtal ingåtts med Grönsakshuset i Norden AB om att sälja och distribuera hela grönsaksproduktionen från Peckas under avtalstiden. De kommer saluföra dem exklusivt från Ystad i söder upp till Härnösand i norr. Vidare kommer de sköta all försäljning samt logistik från Peckas anläggning ut till slutkund. Affären förväntas generera en positiv resultateffekt för Peckas på cirka 10 MSEK årligen jämfört med 2020, och kommer att medge ett ökat tempo i den påbörjade omställningen till leverantör av framtidens odlingssystem.

Affären kommer att öka Peckas omsättning avsevärt samtidigt som det kraftigt minskar bolagets kostnader. Detta då Peckas inte längre är i behov av någon försäljningsavdelning eller någon logistik, varken intern eller extern. Leveranser kommer att inledas den första februari och samtidigt med det upphör alla andra leveranser till grossister och butiker. Inledningsvis kommer leveranser från ett av våra tre växthus påbörjas medan de andra två behöver planteras enligt önskemål från kunden. Från och med första juni kommer alla växthus vara i fas och leveranserna vara uppe på avtalade nivåer. Peckas övergår samtidigt till kontinuerlig omplantering vilket innebär att samma volymer kommer att kunna levereras året om utan avbrott.

– Vi har arbetat väldigt hårt för att få till en lösning likt denna och det känns riktigt bra att vi nådde hela vägen fram tillsammans med Grönsakshuset i Norden AB, en stor och stabil spelare på den svenska marknaden. Med denna lösning på plats når vi också en otroligt viktig milstolpe: att leverera lönsamhet från grönsaksproduktionen. Vidare ger detta oss en möjlighet att kunna fokusera fullt ut på utveckling och försäljning av system för framtiden livsmedelsproduktion, säger Mattias Gemborg, VD Peckas Naturodlingar.

– Det känns fantastiskt kul att inleda detta samarbete med Peckas som innebär att vi får ensamrätt på att saluföra deras grönsaker i Sverige. Jag tror att denna typ av hållbara produkter kommer fortsätta växa och att kretsloppsodling är en av lösningarna på de utmaningarna som finns med framtidens livsmedelsförsörjning, säger Håkan Larsson, VD Grönsakshuset i Norden.

Notera

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2021 kl.15.00

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Gemborg, VD

Telefon: 0702 654400

E-post: Mattias@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av grönsaker och fisk. Fiskarna ger näring till grönsakerna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp och blir systemleverantör för att kunna tillgodose en medveten marknad med premiumgrönsaker och fisk, både i Sverige och internationellt. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet PEKA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar

Dokument & länkar