Peckas Naturodlingar meddelar idag att bolaget beslutat att uppföra ett eget kläckeri och renseri i bolagets kretsloppsodlingsanläggning i Härnösand. Syftet är att ha kontroll över förädlingskedjan för att på bästa sätt tillvarata värdet av vår unika kretsloppsodlade regnbåge

Peckas Naturodlingar odlar tomater och fisk i ett slutet kretslopp där fiskarna förser tomaterna med näring och växthuset och biobäddarna renar vattnet till fiskhuset. Genom att uppföra ett eget kläckeri, en inomhusanläggning där rommen efter befruktning ligger placerade i kläckbackar skyddade mot ljus, kan bolaget kontrollera uppfödningen av fisken och minimera risken för sjukdomar och stress som uppstår i samband med transporter.

Vidare kommer bolaget genom sitt eget renseri erhålla kontrollen över slakt, förpackning och distribution av fisken. Det möjliggör att bolaget kan sälja fisken direkt från fabriken och därmed erhålla ett högre förädlingsvärde och en högre kvalitet.

– Vårt mål är att bygga ett vertikalt integrerat företag. Vi kommer nu kunna kläcka äggen, odla fisken, bearbeta dem i vårt eget renseri för efterföljande försäljning direkt till distributörer och restauranger, säger Peckas Naturodlingars VD Elena Petukhovskaya.

Peckas Naturodlingar har redan etablerat sig starkt i norra Sverige genom försäljningen av bolagets kretsloppsodlade tomater, Peckas Tomater™, som förekommer i stora detaljhandelskedjor som ICA och COOP. Bolaget är nu redo för nästa steg och ska påbörja försäljningen av sin egen kretsloppsodlade regnbåge. I oktober 2018 planterade Peckas Naturodlingar in ny fisk, som då vägde cirka 50-120 gram. Fisken beräknas vara fullvuxen och redo för försäljning till restauranger i april 2019 under varumärket Peckas Regnbåge.

– Vi är den enda fiskodlaren som odlar en hållbar regnbåge genom användandet av kretsloppsodling. Det gör att vi kan erbjuda en unik produkt som våra kunder är mycket intresserade av, säger Elena Petukhovskaya.

2018-11-20

För mer information, vänligen kontakta:

Elena Petukhovskaya, VD
Telefon: 076 843 22 04
E-post: elena@peckas.se

Om Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna – allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med premiumtomater och regnbåge. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden.

Peckas Naturodlingar AB är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB, +46 8-684 211 00.

Denna information är sådan som Peckas Naturodlingar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 20 november 2018 kl.15.30

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: www.peckas.se/ir/pressmaterial

Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar

Dokument & länkar