Resultatet blir högkvalitativa närodlade tomater och fisk som framställts på ett resurseffektiv, klimatsmart, giftfritt sätt. Den första skörden är redan bokad. Förra året startade arbetet med att förverkliga drömmen om att omsätta 20-års erfarenhet av hållbar kretsloppsodling. Arbetet är nu i sin slutfas och snart tas Europas största produktionsanläggning på 4 000 kvadratmeter, med resurseffektiv matproduktion i drift i Härnösand.

– Jag konstaterar att bygget går enligt tidsplan och nu är vår första produktionsanläggning snart färdigbyggd, säger Hugo Wikström vd och en av grundarna till börsbolaget Peckas Naturodlingar. I slutet av september går vi in i produktions- och odlingsfasen och innan årets slut har vi första skörden av tomater från växthuset, berättar en inspirerad Hugo Wikström.

– Målet är att odla nära konsumenten och växa över hela Sverige där lokala produktionsenheter försörjer uppdelade regioner. Allt för att vi skall hålla högsta kvalité på våra produkter och leverera till kund med minimala transporter och ledtider.

– Vårt mål är att inom några år täcka hela Sverige, fördelat på tre till fyra platser och ha växthus på totalt 100 000 kvadratmeter. – Vi har utvecklat konceptet under 20 år – med tester och optimeringar. – Under dessa år har vi hunnit med att prova det mesta – flera olika grönsaker och fiskarter. Metoden för en effektiv kretsloppsodling har vi, avslutar en förhoppningsfull Hugo Wikström.

Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: http://www.peckas.se/pressmaterial/
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

2017-08-01

MER INFORMATION:
VD, Hugo Wikström
E-post: hugo@peckas.se
Telefon: 070-534 30 01

Lite mer om Peckas Naturodlingar

Peckas Naturodlingar odlar i slutet kretslopp där tomat- och fiskodlingarna stöttar varandra – 1 kg framodlad fisk ger näring till 10 kg grönsaker och fiskodlingen lämnar därmed inga utsläpp. Vi odlar fisken i slutna system – näringen från fiskodlingen ger näring åt växthuset och tomaterna – tomaterna renar vattnet från näringsämnen – vattnet går tillbaka till fiskodlingen – och bildar ett kretslopp. Systemet renar även vattnet från bakterier och vi har därför aldrig haft problem med sjukdom eller behövt medicinera fiskarna. Fiskarna matas med ekologiskt foder, baserat på fiskrens och vegetabilier så att vi bidrar till hållbart fiske i världshaven.

Medvetenheten ökar i samhället, fler och fler vill äta närodlad mat utan tillsatser, mat som är naturligt och hållbart framtagen. Våra produkter är speciellt framtagna för dessa konsumenter och produktionen är redan uppbokad av grossist.

Målet är att växa i hela Sverige och producera på en total yta av 100 000 kvadratmeter vilket motsvarar en årlig produktion av 6 500 ton tomater och 650 ton fisk. Flera produktionsanläggningar är under projektering och nästa expansion sker i storstadsregion.

Bolaget är noterat på NGM Nordic MTF under kortnamnet PEKA MTF B. Senaste nyemissionen genomfördes i april och tecknades till 172%. Bolaget har idag cirka 1 800 ägare.

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer: http://www.peckas.se/pressmaterial/ 
Fria att använda i artiklar om Peckas Naturodlingar.

Dokument & länkar