SAMMANFATTNING 2017 · Invigning av av vår första produktionsanläggning i Härnösand · Vår andra publika emission tecknades till 205% och gav bolaget 9,6 Mkr · Vi har påbörjat förhandsprojektering på ett flertal platser i Sverige. · Kassaflöde under perioden var 5 220 807 kr. Soliditeten var 68%. Likviditeten var 9 913 580 kr. Rörelseresultatet -7 740 796 kr. Resultat per aktie -3,56 kr.

VD-KOMMENTAR:
NU ÄR VI IGÅNG MED FÖRSÄLJNING!

Sedan årsskiftet har vi börjat leveranserna av våra kretsloppsodlade tomater. Vår grossist, Grönsakshuset i Sundsvall, säljer och levererar tomaterna till livsmedelsbutiker i Västernorrland och Jämtland. Intresset från butiker och kunder har varit stort och vi får mycket beröm för tomaternas smak.

Peckas Tomater tar plats i premiumsegmentet
Intresset från marknaden är större än vi kalkylerat. Dessutom ser vi att vår prisfilosofi fungerar. Vi ska fortsätta att arbeta i högkostnadssegmentet med våra premiumtomater.

Vi vann Ullbaggepriset 2017
I stor konkurrens med andra gröna företag vann Peckas Naturodlingar Landsbygdsnätverkets Ullbaggepriset. Priset lyfter fram goda exempel på projekt och företag som fått finansiering via landsbygdsprogrammet, havsoch fiskeriprogrammet eller programmet för regional och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Öppet Hus drog 750 personer
Innan tomatplantor och fisktankar var på plats bjöd vi in till ett Öppet Hus för att visa vår kretsloppsodling. Närmare 750 personer följde den guidade visningen i växthuset. Många visade stort intresse och vi fick engagerade frågor från besökarna.

Ny VD rekryteras för internationell expansion
Peckas Naturodlingar och vår kunskap om akvaponi och kretsloppsodling väcker intresse både nationellt och internationellt. Vi har därför påbörjat rekrytering av en VD som ska stärka upp kompetensen inför förhandlingar om framtida samarbeten och internationell expansion.

Länkar till artiklar och filmer finns på vår hemsida: www.peckas.se.

Finansiell kalender

  • Bokslutskommuniké 2017 – 16 februari 2018
  • Årsredovisningen och revisorsberättelsen 20 april
  • Delårsrapport januari – mars 2018 -18 maj 2018
  • Årsstämman 1 juni
  • Delårsrapport april-juni 2018 – 24 augusti 2018
  • Delårsrapport juli-september 2018 – 2 november 2018
  • Bokslutskommuniké 2018 -15 februari 2019

Rapporten i sin helhet bifogas.

Härnösand 2018-02-16

Hugo Wikström
hugo@peckas.se
070- 534 30 01

Dokument & länkar