En man som styr odlingen med hjälp av agtita pics och AI

PICS

Framtidens odling styrs av artificiell intelligens. Agtira Intelligent Control System (PICS) är ett världsunikt styrsystem framtaget av våra experter. PICS optimerar tillväxt, kvalitet och kontroll över växtfaktorer.

PICS möjliggör rapporter och planer som rör både estimerade skördar, optimala arbetsrutiner, åtgång av resurser etc. Allt detta säkerställer hälsan och kvaliteten hos både fisk och grönsaker.

PICS använder sig av artificiell intelligens för att uppmärksamma information som det mänskliga ögat inte kan se. Via strategiskt placerade sensorer analyseras data med stor precision. Systemet kan förutse förändringar som behövs och eventuella problem som kan uppstå, som mänskliga operatörer lätt missar.

Tack vare PICS artificiella intelligens är systemet självlärande, och förbättrar ständigt sig själv genom att på egen hand samla in data över tid. Systemet har låga krav på underhåll, är högeffektiviserande och specifikt anpassat till akvaponiska system.