Agtira InStore med odling av gurka inomhus direkt i butik

InStore

Med Instore är vi först i världen med att erbjuda odling av gurka inomhus direkt i butik. Tekniken kring InStore bygger på företagets befintliga anläggning i Härnösand, men har anpassats till s.k. semi-akvaponi där fisken odlas på distans. Näringen från dem transporteras sedan till systemet i butik. Alla fördelar kvarstår med hållbart framtagen organisk näring från fisk och mycket låg vattenförbrukning samt inga bekämpningsmedel . Grönsakerna växer i biobäddar, vilket gör att systemet benämns som semi-akvaponiskt.

Systemet övervakas och styrs av vår mjukvara PICS. Tack vare mjukvaran kan vi optimera output samt ha möjlighet att prognostisera skördar och optimera planering. InStore är en perfekt start för den som är intresserad av butiksproducerade grönsaker.

Daniel

Daniel Brännström

Försälningschef